Visie op historisch erfgoed ontbreekt bij meeste politieke partijen

Ter voorbereiding op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart in Nieuwegein, heeft het bewonerscollectief Historisch Jutphaas de verkiezingsprogramma’s bekeken van alle politieke partijen in Nieuwegein. De conclusie is erg bedroevend: van de 12 partijen zijn er maar 4 partijen die echt iets willen met het historisch erfgoed. 4 partijen hebben überhaupt niets geschreven over Jutphaas, Vreeswijk of het historisch erfgoed. De overige 4 partijen komen niet veel verder dan behouden van ons erfgoed of het promoten hiervan.

In het document ‘Overzicht standpunten historisch erfgoed verkiezingsprogramma’s’ staat per partij wat zij hebben geschreven over Jutphaas, Vreeswijk of ons historisch erfgoed. Hieruit blijkt dat de Christen Unie, het CDA, de VSP en de VVD een visie hebben voor de toekomst van ons historisch erfgoed. Dit gaat van meer groen én wandelgelegenheid langs het Merwedekanaal in Jutphaas, de historische relatie met Rijnhuizen te herstellen tot een optimale inrichting en infrastructuur en nieuwe invullingen van oude gebouwen. Opvallend is dat D66, Ieders Belang, Jezus Leeft en de Unie van Nieuwegein helemaal niets schrijven over Jutphaas en Vreeswijk in hun programma. En dat terwijl bewonerscollectief Historisch Jutphaas haar standpunten met alle partijen in de huidige gemeenteraad heeft gedeeld.

Woont u in een historisch deel van Nieuwegein of draagt u het historisch erfgoed een warm hart toe, dan valt er dus wat te kiezen in Nieuwegein. De gemeente heeft ook een stemwijzer voor als je het nog niet zeker weet.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk