Video: Het verborgen bos van ornitholoog Sjoerd Braaksma lijkt te gaan verdwijnen

Achter het statige pand ‘Vaartzicht’ aan de Handelskade 16 (leuk om te lezen) ligt het bos van de bekende Ornitholoog Sjoerd Braaksma. Als het aan de gemeente Nieuwegein ligt moet het wijken voor nieuwe woningen. De kermis uitbater Verdonk die even verderop woont heeft het terrein, waar het vroeger vol stond met kermis attracties, verkocht. Nieuwe woningen zullen binnenkort op het terrein gebouwd gaan worden. Omwonenden, verenigd in de Belangengroep Behoud Bos van Braaksma, zijn het niet eens dat dit stuk natuur moet verdwijnen en komen in opstand. Zij vinden het onnodig dat dit uniek stuk natuur opgeofferd dreigt te worden aan een nieuw woningbouwproject. Onze videograaf Jos van Vogelpoel en Frans Evers trokken naar het bos en spraken met Piet van Rheenen van de Belangengroep Behoud Bos van Braaksma.

Het bos is aangelegd door de beroemde en geridderde ornitholoog Sjoerd Braaksma op een stuk gemeentegrond dat sinds 1966 door de gemeente in gebruik is gegeven aan de familie Braaksma. Het bos ligt in het verlengde van de tuin van het monumentale pand aan de Handelskade, de voormalige burgemeesterswoning van Vreeswijk. Braaksma heeft het bos aangelegd met zorgvuldig geselecteerde inheemse bomen, struiken, struwelen en vogelbosjes om een optimale omgeving te creëren voor vogels. Wandelaars langs de Wiersdijk staan regelmatig stil bij het aanzicht van het bos en ook voor omwonenden maakt het bos een belangrijk deel uit van hun woonbeleving. Omwonenden hebben zich verenigd in de Belangengroep Behoud Bos van Braaksma en hebben bij de Commissie van Ruimtelijke Ordening en Milieu zich sterk gemaakt voor het behoud van het bos.

Sjoerd Braaksma geheel rechts samen met zijn vrouw en zoon Wigle Braaksma en kleinzoon Rabindra in de achtertuin

Piet van Rheenen namens de Belangengroep Behoud Bos van Braaksma: ‘Omdat het bos slechts 15% uitmaakt van het totale bouwterrein kan met een kleine aanpassing van het bouwplan, geen 14 maar 12 woningen, het bos behouden blijven. De bewoners van de nieuwe woningen kunnen dan ook profiteren van het wonen tegen een groene achtergrond. Hiermee wordt dan ook voldaan aan de doelstelling ten aanzien van natuurontwikkeling in het stedelijk gebied van Nieuwegein (Het sein op groen, Sector stadsbeheer, 1997): “Veilig stellen van of verder ontwikkelen van natuurwaarden in stedelijke kerngebieden” en “Het laten toenemen van natuurwaarden in de directe woonomgeving.”

In het bestemmingsplan van 1980 is het totale terrein aangemerkt als Uitwerking Woonvoorziening. Bij de vier herzieningen van het bestemmingsplan is nooit opnieuw gekeken (‘herzien’) naar de status van het stuk gemeentegrond, dat in de loop der jaren een metamorfose heeft ondergaan naar het huidige bos. ‘Bij het eerste contact met de gemeente werd gezegd, dat men “dit allemaal niet wist.” Deze nalatigheid en onzorgvuldigheid zou de gemeente zich moeten aantrekken door alsnog het bos uit te sluiten van bebouwing. Een veranderde situatie vraagt immers om een heroverweging’, aldus de Belangengroep.

Iris Braaksma, dochter van ornitholoog Sjoerd Braaksma, snuffelt door de fotoboeken, op zoek naar wat foto’s over het bos dat haar vader heeft aangelegd.

Iris: ‘Al 52 jaar hebben we tuin tot aan het watertje. We mochten het, en dat is alweer 52 jaar geleden, ‘om niet hebben’ van de gemeente Vreeswijk. Mijn vader heeft toen dat bos aangelegd omdat hij ornitholoog was. Vroeger was er een boomgaard van de familie Verdonk. Om vogels en hun leefomgeving in de provincie Utrecht te beschermen, richtte mijn vader samen met de vogelaars de heer Van der Garden en baron Van Lynden in februari 1958 de Vogelwacht Utrecht op. Hij heeft veel betekend voor de vogels in Nederland. Ik hoop dat het bos behouden blijft, niet alleen voor de omgeving maar ook ter herinnering aan mijn vader. Hij is op 16 februari 1999 na een kort ziektebed overleden.’

De ligging van het bos. Rechts op het terrein komen nieuwe woningen. op de plek van het bos zouden twee woningen moeten komen. ‘Zonde en onnodig’ aldus de belangengroep.

3 thoughts on “Video: Het verborgen bos van ornitholoog Sjoerd Braaksma lijkt te gaan verdwijnen

  1. maarten groenendaal

    hoe word ik lid van de belangengroep behoud bos van braaksma

  2. William

    Twaalf gemeenten gaan in samenwerking met natuurorganisatie IVN zogenaamde ’tiny forests’ aanplanten. Dat zijn dichtbegroeide minibosjes, ter grootte van een tennisbaan. Op deze manier wil IVN verstedelijkte gebieden groener maken. Ook dragen de bosjes bij aan meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. https://nos.nl/artikel/2246136-twaalf-gemeenten-gaan-minibossen-aanplanten.html

  3. Stella

    Wij zijn inmiddels 2 maanden verder. Hoe staat het er nu voor?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren