Verwijderen gedenktekens in de openbare ruimte

Samenvatting: De Regeling stelt een termijn van zes maanden voor het plaatsen van bloemen en andere voorwerpen bij een gedenkteken in de openbare ruimte en een termijn van vijf jaar voor het gedenkteken zelf. Nadat de termijnen voor het plaatsen van (voorwerpen bij) een gedenkteken zijn verstreken, worden voorwerpen bij, of de gedenktekens verwijderd. Tot verwijdering van (voorwerpen bij) een gedenkteken wordt pas overgegaan tenminste een maand na verzenden van de brief over het verwijderen van (voorwerpen bij) een gedenkteken en na persoonlijk contact met de betreffende nabestaanden.

Beslispunten: 1. Het verwijderen van de gedenktekens genoemd in de bijlage bij dit voorstel, op grond van de Regeling gedenktekens 2005;
2. Tenminste een maand na verzenden brief aan nabestaanden over verwijderen van (voorwerpen bij) gedenktekens en na persoonlijk contact met de nabestaanden worden (voorwerpen bij) de gedenktekens door de gemeente verwijderd. Akkoord m.d.v. dat het college hecht aan maximale zorgvuldigheid in de communicatie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk