Vergadering wijknetwerk Batau-Noord

Vanavond vergadert het wijknetwerk Batau-noord om 20.00 uur in buurtcentrum Feniks aan de Nedereindseweg 401. De vergaderingen zijn openbaar, zodat iedereen welkom is om aan te schuiven. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag van de vorige vergadering (1 juni 2010)
3. Nieuws van de gemeente
– Jongerenoverlast
– Stand van zaken bank Vuurvliegweide/wijkpark
4. Mededelingen en Ingekomen stukken
– verslag voorlicht.bijeenk. van Rijkswaterstaat i.v.m. verbreden A2
– geluidsoverlast Source muziekfeest Utrecht
– aanvraag budget Pauwoogweide
– aanvraag budget Hagedisweide
5. Verslagen van de commissies
5a. PR en Communicatie
– Nieuwe website wijknetwerken/-platforms
– Het Beste Idee van Batau-Noord
5b. Groen-grijs-blauw
– Fietsschouw
5c. Thema-avond:”Veiligheid in de wijk”
– evaluatie vakantiekaart
– stand van zaken borden in de wijk
6. Verslag van deputatie naar WNW Batau-zuid
7. Scholen, speelvoorzieningen en veiligheid
8. Rondvraag
9. Sluiting Heeft u belangstelling voor wat er in uw wijk speelt, wilt u eens kijken hoe men bij het wijknetwerk te werk gaat of wilt u zelf iets bespreekbaar maken in het wijknetwerk, dan bent u van harte uitgenodigd om te komen luisteren of mee te komen praten.
Voor informatie en opmerkingen kunt u contact opnemen via wnwbataunoord@live.nl of de secretaris Heleen Buwalda, 030-6031891 of met Adviseur Leefbaarheid en Participatie Albert Penners via albert.penners@welzijnnieuwegein.nl of 06-43368420. De volgende vergadering is op dinsdag 5 oktober 2010

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk