Veel vragen over waarom nieuw fietspad langs de Doorslagzone

Aan de Doorslagzone komen vier duurzame woongebouwen met verschillende woningen en plek voor horeca. Onze redactie heeft daar eerder over bericht. Inmiddels is gestart met de verschillende voorbereidende werkzaamheden. De vergunning is goedgekeurd voor de verhuizing van de bomen aan het Brugpad. Veel mensen laten onze redactie weten hoe het mogelijk is dat er, nu er gebouwd gaat worden, een nieuw fietspad wordt aangelegd. De gemeente Nieuwegein legt graag uit waarom dit wordt gedaan. Als er daadwerkelijk gebouwd gaat worden dan zullen de fietsers worden omgeleid.

De gemeente Nieuwegein: ‘Binnenkort gaan de bomen die langs het kanaal staan verhuizen, zodat ze geen risico lopen om tijdens de woningbouw beschadigd te raken. Ook worden riolering en kabels en leidingen aangelegd (bouwrijp maken). Om dit veilig te kunnen doen wordt er tijdelijk nood fiets- en voetpad aangelegd naast het huidige fietspad.’

Verhuizing bomen Brugpad
De bomenrij langs het water wordt verhuisd, voordat er wordt gestart met de woningbouw. Zo raken de bomen niet beschadigd door bouwwerkzaamheden. De bomen krijgen een nieuwe plek langs de Taludweg en de A.C. Verhoefweg.

Om de levensvatbaarheid van de bomen op hun nieuwe plek te vergroten, moeten ze vroeg in het plantseizoen verplant worden. De bomen zullen daarom vanaf 18 november verplaatst worden.

Voordat de bomen verplaatst kunnen worden, vinden er nog voorbereidende werkzaamheden plaats. Zo worden de ‘naamtegels’ van ontvangers van het jeugdlintje en overige tegels rondom de bomen tijdelijk verwijderd en opgeslagen. Via cocreatie gaan we met bewoners op zoek naar een nieuwe plek voor de naamtegels. Deze werkzaamheden duren samen ongeveer 1 maand.

Aanleg riool en nutsvoorzieningen
Zodra de bomen verplaatst zijn, wordt de grond gereed gemaakt voor de bouw. Het riool en de nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit, telefoon- en tv-aansluitingen) voor de woningen worden aangelegd. Deze werkzaamheden duren ongeveer twee maanden. Door deze werkzaamheden gelijk na elkaar uit te voeren is er minder lang overlast voor omwonenden.

Terugplaatsen bomen
Als de bouw van de woningen in de Doorslagzone klaar is, komen er weer nieuwe bomen terug. De oude bomen komen niet terug, omdat het niet goed is voor bomen om in korte tijd meer dan één keer verhuisd te worden. De bomen die in de plaats komen van de huidige bomen zullen van verschillende soorten zijn. Dat is goed voor de biodiversiteit. In co-creatie met de buurt gaan we de openbare ruimte rond de nieuwbouw opnieuw inrichten.

Verplaatsing groen Stadsbalkon
Als de woningen in de Doorslagzone gebouwd worden, kunnen er geen marktkramen op het Stadsbalkon staan. Daarom worden de plantenbakken aan de kant van het Stadsbalkon verrijdbaar gemaakt. Zo kan het groen behouden worden en kan het straks gebruikt worden als fysieke afscheiding tussen het Stadsplein en het bouwterrein.

Veiligheid
Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt er een nood fiets- en voetpad aangelegd in het grasveld. Tussen het fietspad en het voetpad wordt een afscheiding geplaatst. Op onderstaande afbeelding zie je waar het tijdelijke fiets- en voetpad komen te liggen.

Voor meer informatie over de vernieuwing van City, ga naar city-nieuwegein.nl. Dé website waarop alle informatie hierover te vinden is. Hier kun je je ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief City, zodat je steeds het laatste nieuws in je mailbox krijgt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren