Fietsersbond: ‘Fietsomleidingsroute Nieuwegeinse Brugpad voldoet niet aan minimumrichtlijnen’

De omleidingsroute voor fietsers over het Zuidstedeviaduct voldoet niet aan landelijke minimumrichtlijnen. De ontwikkelaar van de Doorslagzone in Nieuwegein presenteerde de tijdelijke route als alternatief voor het drukke Brugpad, dat 3,5 jaar wordt afgesloten. De haarspeldbocht in het ontwerp is echter veel te krap.

Clarion Wegeriff van de Fietsersbond in Nieuwegein: ‘Op 8 september 2021 hebben wij van de gemeente een visualisatie en een tekening van de omleidingsroute ontvangen. Op 9 september is de raad geïnformeerd via de presentatie  ‘Fietsmogelijkheden tijdens bouw Doorslagzone’ door ontwikkelaar NEOO/Koopmans. Hierin wordt gezegd, dat de omleidingsroute voldoet aan landelijke richtlijnen.’

‘We hebben als Fietsersbondafdeling advies gevraagd aan de experts van het landelijk bureau van de Fietsersbond. Wat blijkt? De landelijke richtlijn van het Fietsberaad voor bochten in fietsroutes is een minimale boogstraal van 5 meter. De boogstraal op de tekening is circa 2 meter.’

Advies aan gemeente over omleidingsroute
De Fietsersbond in Nieuwegein heeft op 21 september 2021 het volgende advies aan de gemeente gestuurd:

  • De hellingshoek van de route over het Zuidstedeviaduct is acceptabel;
  • De boogstralen van zowel de haarspeldbocht als de bocht onderaan de helling bij de Doorslag zijn te krap. Hoewel op de tekening geen schaal is vermeld valt af te meten aan de breedte van het fietspad dat de doorsnede van de cirkel die past in de oksel van de haarspeldbocht ongeveer even breed is als het fietspad (4 meter). Dat betekent dat de boogstraal van de bocht, gemeten tot de binnenkant van het fietspad 2 meter is, en de boogstraal gemeten tot de middenstreep 3 meter. Beide voldoen niet aan het minimum van 5 meter, zoals genoemd in de landelijke richtlijnen voor fietspaden van het Fietsberaad. De Ontwerpwijzer fietsverkeer van het Fietsberaad zegt: “De ondergrens voor boogstralen is 5,00 m; bij kleinere waarden daalt de fietssnelheid tot beneden de 12 km/uur en moet de fietser veel moeite doen om overeind te blijven. Naarmate de ontwerpsnelheid (van de fietsroute – red) hoger ligt, zal ook de boogstraal groter moeten zijn”. De tijdens de Avond van de Raad door de ontwikkelaar gedane uitspraak dat het ontwerp voldoet aan landelijke richtlijnen klopt dus niet. Voor een bocht onderaan een helling, zoals hier het geval is, geldt dat fietsers met extra snelheid op de bocht af komen. Fietsers zullen niet op hun eigen weghelft kunnen blijven. Bij een zo drukke fietsroute als deze leidt dit tot conflicten, en dus tot ongevallen. Een onacceptabele situatie;
  • De genoemde ondergrens van 5 meter voor de boogstraal geldt voor gewone fietsen. Voor langere fietsen, zoals bakfietsen, ligfietsen, velomobielen, fietsen met aanhangers en tandems gelden hogere waarden. Het landelijk bureau adviseert om het ontwerp uit te zetten op (bijvoorbeeld) een asfaltplein en met deze fietsen scherpe bochten te maken om te bezien of de rijcurves passen in het ontwerp van de bochten.
  • We hebben ook gekeken naar mogelijkheden om de haarspeldbocht ruimer te maken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door één autorijbaan van de Zuidstedeweg over de lengte van de fietsomleiding af te zetten en in te richten als fietspad;
  • De oversteek onder het viaduct van de Zuidstedeweg ligt in het donker, waarbij fietsers voor automobilisten onverwacht met hoge snelheid naar beneden komen rijden. We adviseren daarom om de Doorslag (de autoweg) ter hoogte van de fietsoversteek af te sluiten en éénrichtingverkeer in te stellen vanaf de afrit van de Zuidstedeweg tot het Antonius Ziekenhuis. En aan de noordzijde van het Zuidstedeviaduct de toegang tot de parkeergarage en het bouwterrein via de Nachtwachtstede te laten lopen. Automobilisten kunnen gebruik maken van de op- en afrit vanaf de Zuidstedeweg even verderop bij de Koekoekslaan/Voorstede.

Het Brugpad is een drukke hoofdfietsroute waar minimaal 4000 fietsers per etmaal rijden en waarvoor geen goede alternatieven beschikbaar zijn. ‘Wij vinden als Fietsersbond dat zo’n belangrijke fietsroute tenminste aan de minimumeisen moet voldoen, en dat de route veilig en toegankelijk moet zijn voor alle soorten fietsers. We vertrouwen erop dat de gemeente de ontwikkelaar zal houden aan de landelijke richtlijnen zoals die gehanteerd worden door het Fietsberaad’ aldus de Fietsersbond.

Tekening fietsomleidingsroute Zuidstedeviaduct

One thought on “Fietsersbond: ‘Fietsomleidingsroute Nieuwegeinse Brugpad voldoet niet aan minimumrichtlijnen’

  1. Gérard

    Dan moeten ze er maar een bord neer zetten met ‘fietsers afstappen’.
    Probleem met die zeurders opgelost…

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk