Utrechtse regiogemeenten starten gezamenlijke aanbesteding zeer specialistische jeugdhulp

Om te zorgen voor beschikbaarheid van de expertise die nodig is voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren, starten vier Utrechtse jeugdhulp-regio’s per 13 maart 2019 met de aanbesteding van de zogenoemde Essentiële functies. Onder deze regio’s vallen 16 gemeentes, waaronder Nieuwegein. Naast Nieuwegein doen ook mee: Houten, IJsselstein, Lopik, Vijfheerenlanden, Utrecht, de Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden, de Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede. Een gezamenlijke aanbesteding van 16 gemeentes voor jeugdhulp is bijzonder en illustreert de gedeelde ambitie om de zorg voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren te verbeteren.

De samenwerkende Lekstroomgemeenten (Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen) kochten in 2016 al hun jeugdhulp gezamenlijk in voor 2016. Dit wordt nu breder getrokken.

Per 1 januari 2020 moet er een nieuw contract zijn met de zorgaanbieders die deze zeer specialistische behandelingen bieden. Deze aanbesteding benutten de Utrechtse jeugdhulp-regio’s om deze intensieve zorg meer op maat rondom het kind en gezinsgericht te organiseren. Ook willen zij met het goed inzetten van expertise bereiken dat plaatsing in een kliniek of instelling voorkomen wordt. Zij willen deze vernieuwing samen met aanbieders, jongeren, ouders en andere partners uitwerken en kiezen daarom voor een dialooggerichte aanbesteding.

Wat zijn Essentiële functies?
De specialistische zorg bij de Essentiële functies is bedoeld voor kinderen en jongeren in een zeer kwetsbare positie. Met 24-uurs behandeling moet de stabiliteit, veiligheid en positieve interactie tussen het kind en zijn of haar omgeving herstellen om zo ‘het normale leven’ weer op te pakken. Er zijn nu drie soorten van deze zorg:

– Drie-milieuvoorzieningen voor jongeren die in een open setting kunnen verblijven in een zeer intensieve behandelgroep (met zorg, onderwijs en wonen). 

– JeugdzorgPlus voor jongeren met ernstige gedrags- en opvoedproblemen die een gevaar vormen voor zichzelf en/of hun omgeving. 

– Specialistische klinische opname voor jongeren met psychiatrische problematiek waarbij een intensieve klinische behandeling de enige manier is om gevaar voor henzelf of hun omgeving te voorkomen. 

In 2018 werd aan zo’n 240 kinderen en jongeren uit de betrokken gemeentes deze vorm van specialistische jeugdhulp geboden.

Wat willen de gemeenten bereiken?
Doel van de gezamenlijke aanpak is dat de zorg rondom de jongere georganiseerd wordt en er geen verplaatsing is als de zorgvraag verandert en er bijvoorbeeld geslotenheid nodig is. We willen hulptrajecten verduurzamen en waar mogelijk verkorten. Dit doen we door te zorgen dat het gewone leven van jongeren tijdens een plaatsing zoveel mogelijk doorloopt, ouders en eerdere hulpverleners maximaal betrokken blijven en het toekomstperspectief centraal staat. Door mogelijkheden te bieden om de zeer specialistische kennis ook ambulant in te zetten, willen de samenwerkende gemeenten verblijf binnen de essentiële functies voorkomen. Door gezamenlijk de Essentiële functies te organiseren zorgen de regio’s dat er deskundigheid en voorzieningen beschikbaar zijn én blijven voor kinderen en jongeren die deze zorg echt nodig hebben.

Wat is dialooggerichte aanbesteding?
De gemeenten kiezen voor een dialooggerichte aanbesteding. Binnen deze bijzondere vorm van aanbesteding worden de eisen die de gemeenten aan de zorg stellen tijdens de aanbesteding sámen met (vooraf geselecteerde) aanbieders besproken. In deze dialoog worden ook belanghebbenden betrokken zoals kinderen en jongeren, ouders, lokale teams en de jeugdbescherming van Samen Veilig Midden Nederland. Als de aanbesteding aanleiding geeft tot veranderingen, wordt dit zorgvuldig gecommuniceerd met ouders en kinderen. Continuïteit van zorg voor de kinderen en jongeren is het uitgangspunt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren