Start inkoopproces Jeugdhulp 2016

De samenwerkende Lekstroomgemeenten (Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen) zijn onlangs gestart met het proces om de jeugdhulp voor 2016 in te kopen. De gemeenten kiezen dit jaar voor een traject van zogenaamd ‘bestuurlijk aanbesteden’. Zorgaanbieders die mee willen doen in dit proces kunnen nog meedoen.

Bestuurlijk aanbesteden is een manier van inkopen waarbij een hechte samenwerking plaatsvindt met zorgaanbieders bij de organisatie van zorg en ondersteuning. Via fysieke en digitale overlegtafels worden in de periode juni tot en met oktober thema’s besproken en deelovereenkomsten voorbereid. Voor de fysieke overlegtafels is een vertegenwoordiging van ca 10 aanbieders uitgenodigd. Dit zijn zowel grote als kleine zorgaanbieders met verschillende vormen van jeugdhulp. Alle andere zorgaanbieders kunnen via de digitale overlegtafels informatie ophalen en reageren. Voordeel van deze manier van aanbesteden is dat er meer ruimte is voor lokaal maatwerk en vernieuwing van de jeugdhulp.

Op basis van ervaringen in het eerste jaar komen een aantal punten naar voren die specifieke aandacht vragen bij de inkoop van jeugdhulp voor 2016, zoals: een aanbod dat daadwerkelijk aansluit op de vraag van de cliënt en tegemoet komt aan het uitgangspunt: ‘1 plan-1 gezin-1 regisseur’ – Een eenvoudiger indeling van producten waarmee het aanbod overzichtelijker wordt en beter maatwerk geleverd kan worden – Een aanbod dat inspeelt op vernieuwing en modernisering van de jeugdhulp is gericht op het verstevigen van de eigen kracht.

Op 19 en 20 mei organiseerden de Lekstroomgemeenten twee informatiebijeenkomsten voor zorgaanbieders. Daar werd het proces van bestuurlijk aanbesteden toegelicht en zijn de thema’s besproken die het komende jaar van belang zijn om nader uit te werken. De fysieke overlegtafels vinden plaats in de maanden juni t/m september. Daarna zullen in oktober de overeenkomsten vastgesteld worden in de colleges en kunnen de contracten in november getekend worden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren