Tuien zuidbrug Galecopperbrug moeten versneld vervangen worden

Om de A12 Galecopperbrug veilig te houden, voert Rijkswaterstaat naar verwachting in de periode 2022 – 2024 onderhoud uit aan de Galecopperbrug bij Nieuwegein. Oorspronkelijk waren de werkzaamheden onderdeel van project aanpassing A27/A12 Ring Utrecht. De minister heeft vrijdag 9 juli j.l. de voortgangsbrief van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) aan de Tweede Kamer verstuurd. Hierin maakt zij onder andere bekend dat de renovatie aan de Galecopperbrug versneld moet plaatsvinden. Vanwege de staat van de brug is het niet meer mogelijk om deze werkzaamheden te combineren met de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht.

De werkzaamheden starten in 2022 met het conserveren van de pylonen en het vervangen van de tuien van de zuidbrug (richting Arnhem). Op dit moment is de exacte planning en hinder nog niet bekend. Rijkswaterstaat overlegt hierover met de provincie en gemeenten. ‘Het werk wordt zo gepland dat de brug tijdens de werkzaamheden deels in gebruik kan blijven maar er zijn ook meerdere volledige afsluitingen nodig. We verwachten dat de tuivervanging voor forse verkeershinder zorgt’ aldus Rijkswaterstaat. Ook in 2019 ondervond het verkeer veel verkeershinder toen er gewerkt werd aan de Galecopperbug.

De Galecopperbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal op de snelweg A12 bij Utrecht is de op één na drukste brug van Nederland. De Galecopperbrug is een zogeheten tuibrug, waarbij het brugdek via stalen kabels (tuien) is opgehangen aan pylonen. De tuien van de zuidbrug (richting Arnhem) van de Galecopperbrug naderen het einde van hun levensduur en worden vervangen. De kosten om de tuien te vervangen zijn zo een kleine 30 miljoen euro.

Inspecties, monitoring en versterkingsklemmen
Er worden regelmatig visuele inspecties uitgevoerd bij de Galecopperbrug. Ook wordt de brug continu gemonitord via sensoren. In 2020 zijn speciale versterkingsklemmen op de tuien onder het brugdek aangebracht. Daardoor is de brug veilig en functioneren de tuien op voldoende sterkte totdat ze zijn vervangen.

De tuien van de zuidbrug (richting Arnhem) van de Galecopperbrug naderen het einde van hun levensduur. Dit is te zien aan de roestvorming bij de tuiverankering van de tuien van de zuidbrug.

Resultaat tuivervanging
Het resultaat van de tuivervanging is dat de nieuwe tuien de zuidbrug de komende 60 tot 80 jaar kunnen dragen. Zo kunnen weggebruikers ook in de toekomst veilig gebruik blijven maken van de verbinding.

Onderhoud noordbrug (richting Den Haag)
De tuien op de noordbrug zijn bij de bouw in de jaren 70 anders verankerd dan de tuien op de zuidbrug. Deze tuien hoeven nog niet te worden vervangen, maar worden op termijn wel geconserveerd. Dit is regulier onderhoud dat ongeveer elke 20 jaar plaatsvindt. Ook vervangen we op de noordbrug op termijn de voegovergangen; dit is op de zuidbrug al in 2019 gebeurd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk