Zeer ernstige verkeershinder Utrecht door werkzaamheden A12 Galecopperbrug

Rijkswaterstaat verwacht vanaf vrijdag 27 september 2019 zeer grote verkeershinder rond Utrecht. Door werkzaamheden aan de voegovergangen van de Galecopperbrug zijn er gedurende 5 tot 6 weken minder rijstroken beschikbaar voor verkeer op de snelweg A12 in oostelijke richting (rijrichting Arnhem).

Een deel van zowel het doorgaand verkeer als het bestemmingsverkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat waarschuwt dat weggebruikers rekening moeten houden met minstens 30 minuten extra reistijd.

Planning werkzaamheden Galecopperbrug A12
De Galecopperbrug-werkzaamheden zijn gepland vanaf donderdagavond 26 september 21.00 uur, nadat het huidige werk aan de snelweg A2 is afgerond. De aannemer werkt 24 uur per dag. Hij start op de zuidelijke brughelft (rijrichting Arnhem) op de A12-parallelrijbaan en na 2,5 tot 3 weken volgen de werkzaamheden op de A12-hoofdrijbaan van de zuidbrug. De exacte planning van deze fasen hangt af van de voortgang van de werkzaamheden. Uiterlijk vrijdagochtend 8 november zijn de werkzaamheden gereed.

Minstens 30 minuten extra reistijd
Op de baan waar wordt gewerkt, blijft steeds één rijstrook open voor verkeer. Naar verwachting levert dit tijdens de spits minstens 30 minuten extra reistijd op voor verkeer vanaf de snelweg A12 Den Haag en de A2 richting Utrecht en Nieuwegein. Ook verwacht Rijkswaterstaat hinder op het wegennet in Utrecht en Nieuwegein in de buurt van knooppunt Oudenrijn en de Galecopperbrug. Er is geen directe hinder voor verkeer over de noordelijke brughelft (A12 rijrichting Den Haag).

Omleidingen en alternatieven werkzaamheden A12
Om minder verkeer langs het werk te laten rijden en nog grotere hinder te voorkomen, leiden we een deel van het bestemmingsverkeer naar Utrecht en Nieuwegein om. Landelijk doorgaand verkeer vanuit Amsterdam en Rotterdam krijgt vroegtijdig adviesroutes aangeboden om zo Utrecht en met name knooppunt Oudenrijn te mijden.

Rijkswaterstaat adviseert iedereen die van dit deel van de A12 gebruik maakt, om rekening te houden met de omleidingen en met veel extra reistijd. We raden aan om – voor wie dat mogelijk is – alternatieven te kiezen en de grote hinder te vermijden, bijvoorbeeld door buiten de spits te reizen. Informatie over de omleidingen is voor en tijdens de werkzaamheden te vinden via deze pagina.

Vervanging voegovergangen Galecopperbrug
Rijkswaterstaat zet rijstroken op de A12 Galecopperbrug af om goed en veilig aan de voegovergangen te kunnen werken. Deze stalen delen in het wegdek vormen de overgang tussen brug en vasteland. Rijkswaterstaat constateerde na inspectie dat de voegovergangen van de zuidelijke Galecopperbrug moeten worden vervangen. Door het onderhoudswerk tijdig uit te voeren, kan het verkeer ook in de toekomst veilig over de brug blijven rijden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk