Toen & Nu: ‘De Verlengde Dorpsstraat met zalencentrum Sint Jan in Vreeswijk’

Deze week een foto met een zicht in zuidelijke richting over de buitenkolk naar de Rooms-Katholieke Barbarakerk die Toen nog stond op de Verlengde Dorpsstraat in Vreeswijk. De foto komt uit 1905 en was speciaal gemaakt voor een ansichtkaart.

Onze fotograaf Jordi Jupijn ging naar deze plek en maakte aan de hand van de foto van Toen, die overigens gebruikt werd voor een prentbriefkaart, de foto van Nu. Dit voor de rubriek: ‘Toen & Nu.’ Heeft u een oude foto met een verhaal mail hem gerust aan ons. Wij kijken dan hoe het nu is.

De Oude Barbarakerk aan de Verlengde Dorpsstraat heeft van 1797 tot 1910 dienst gedaan. Op 14 juli 1910 werd de Barbarakerk aan de Koninginnenlaan plechtig ingewijd. De sluisdeuren van de Oude Sluis zijn in 1978 verwijderd en vervangen door een kistdam, die de sluis van de Lek scheidt. Kijk maar op de foto van Nu.

Ziet u op beide foto’s het gebouw tussen de twee meest rechtse bomen door? Het is een bedrijfsruimte annex woning, gebouwd in 1826 in opdracht van H.J. van Dijk. Het pand staat er nog precies hetzelfde bij. Niets is er veranderd. Of tóch, kijkt u goed? Begin jaren ’90 vorige eeuw is er een nieuwe kap aangebracht, die in de plaats kwam van een plat dak. Tevens zijn de gevels bepleisterd met imitatievoegwerk.

In het verleden is er een mastenmaker in gevestigd geweest. De gevel is in de straatwand geplaatst en maakt een kleine ‘knik.’ Dat maakte het mogelijk te lange masten tijdens het bewerken naar buiten te laten steken.

Achter de linker bomen verscholen, daar waar dus vroeger de kerk heeft gestaan, zit nu het zalencentrum Sint Jan aan de Dorpsstraat. Er hebben in de loop der jaren diverse restaurants ingezeten. Heel vroeger zat er een Fröbelschool in.

Na sloop van de kerk verrees in 1932 bovengenoemd complex. Momenteel staat het leeg en is men voornemens om het pand te gaan verbouwen. Een projectontwikkelaar wil in totaal 7 woningen in de middeldure en dure huursector bouwen. Onlangs is de gemeente met de projectontwikkelaar een anterieure overeenkomst aangegaan, waarin afspraken zijn gemaakt over de programmatische randvoorwaarden van de huurwoningen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk