Toen & Nu: ‘Boerderij Warsenhoeck’

Afgelopen maand kregen wij onderstaande foto van Toen toegestuurd. De foto is gemaakt rond 1925 geeft de inzender aan. Op de foto ziet u de Hollandse IJssel, of beter gezegd de Doorslag en de IJsselsteinseweg in Toen Jutphaas. Links de voorgevel van boerderij Warsenhoeck, een fraai dwarshuis met bakhuis aan de Geinoord 11. Nu kinderboerderij IJsselstee, in het Natuurkwartier van Nieuwegein. Onze fotograaf Arend Bloemink stuurden wij met de camera op pad om de foto van Nu te maken, voor de rubriek Toen en Nu.

Het water stroomt nog steeds lekker door. Heel lang geleden voeren hier de schepen vanuit Utrecht naar het stadje ‘t Gein om van daaruit naar bijvoorbeeld Parijs te varen. Ziet u ze al gaan?

De boerderij staat op een plaats waar in de 12e en 13e eeuw een dam in de Doorslag lag. Hier vond goederenoverslag plaats en werd tol geheven. Rondom deze overslagplaats vestigden zich ambachtslieden en neringdoenden en het stadje Geyn ontstond. Na de afdamming in 1285 van de Hollandse IJssel bij het Klaphek verloor de rivier zijn waarde als vaarroute. Het stadje Geyn en de eerder genoemde tol raakten hun inkomsten kwijt en het stadje was ten dode opgeschreven. Lees hier meer over de historie van ‘t stadje ‘t Geyn.

In de 17e eeuw telde het nog slechts zes huizen. Eén ervan was de boerderij Geinoord 11, Nu Museum Warsenhoeck.

Het oudste gedeelte van de boerderij schijnt de 16e eeuwse brandmuur te zijn tussen het woonhuis en het bedrijfsgedeelte. Het huidige woongedeelte is vermoedelijk uit het tweede kwart van de 17e eeuw. Het bedrijfsgedeelte stamt uit de 17e eeuw. Bij archeologisch onderzoek zijn sporen gevonden van het vroegere tolhuis, alsmede een eeuwenoude waterput.

De 17e eeuwse Poldermolen Oudegein, type wipwatermolen, heeft na een grondige restauratie in 2006 z’n nieuwe plek gekregen, even ten zuiden van het museum en de kinderboerderij, langs de Doorslag. U ziet hem op de foto van Nu verscholen achter de loopbrug.

De IJsselsteinseweg op de foto van Toen is onverhard met rechts hoge bomen en weilanden. Nu is er de Meerkoetsingel, met woningen aan de overkant van de Doorslag tegenover boerderij Warsenhoeck, in de gelijknamige wijk de Doorslag.

Heeft u ook een oude foto en wilt u dat wij de foto van Nu gaan maken? Stuur hem dan op naar onze redactie. Dat kan via: redactie@pen.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!Reactie annuleren