Toekomst van sportpark Nieuwegein-Zuid

Door alle gemakken van de moderne tijd is sporten niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hierdoor wordt de aanbevolen hoeveelheid beweging door de meeste mensen niet gehaald. De gemeente Nieuwegein wil inwoners helpen om opnieuw kennis te maken met beweging en sport. Daarvoor wordt een multifunctioneel sportpark gerealiseerd in Nieuwegein-Zuid.

Gezamenlijke accommodaties
Het college van B&W onderzoekt de verschillende mogelijkheden. Er wordt overwogen om de hockeyvereniging MHCN te verplaatsen naar het sportpark. Dit wordt mogelijk als voetbalverenigingen VSV Vreeswijk en SV Geinoord gebruik gaan maken van een gezamenlijke locatie.

Vernieuwing en duurzaamheid
Het College van B&W stelt voor om de mogelijkheden van multifunctionele accommodaties te onderzoeken. Deze sportlocaties moeten vernieuwend en duurzaam zijn en er moet een beter fietspad en extra parkeerplaatsen worden aangelegd. Ambitie en budget zouden de leidraad moeten zijn bij het tot stand brengen van deze plannen. De gemeenteraad zal hierover een besluit nemen in april.

Sportieve activiteiten voor iedereen
Een nieuwe accommodatie zal vooral sociale activiteiten op touw moeten zetten, zodat iedere buurtbewoner profijt kan hebben van de sportfaciliteiten. Sporten is namelijk gezond voor iedereen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan ‘walking football’, een sport die uitermate geschikt is voor de 65-plussers. Ook zal er ruimte worden gemaakt voor groepen die baat hebben bij dagbesteding. Bovendien zal het verplaatsen van de hockeyclub woningbouw mogelijk maken. Het nieuwe sportpark zal dus tevens de woningmarkt in de gemeente een boost geven.

Krap budget
Doordat onder andere de bouwkosten en nieuwe standaarden omtrent duurzaamheid in de afgelopen jaren veranderd zijn, zal het budget dat in 2016 werd vastgesteld waarschijnlijk niet voldoende zijn om alle plannen te verwezenlijken. Er zal dus een extra investering nodig zijn of een alternatief plan. Er wordt druk gewerkt aan het in beeld brengen van besparingen door onder andere opnieuw te kijken naar het aantal gewenste kleedkamers en (kunst)grasvelden. Mocht de gemeente besluiten het budget niet te vergroten, zal het plan voor een gezamenlijke accommodatie buiten beschouwing moeten worden gelaten en zal de hockeyvereniging niet verhuizen. Ten gevolge hiervan zal er geen ruimte gecreëerd worden voor woningbouw.

Goede motivatie
Of de sportvelden nu groots of minder groots worden aangepakt, het zal ongetwijfeld een motivatie voor velen zijn om het internet en tv zo nu en dan te laten voor wat het is en wat vaker de neus buiten de deur te steken. Goedkoop en snel internet en tv en de games die daarmee gepaard gaan, hoeven sporten natuurlijk niet in de weg te staan. Zo kan men online en op tv sportwedstrijden kijken en men kan handige apps downloaden die helpen bij het sporten.

One thought on “Toekomst van sportpark Nieuwegein-Zuid

  1. Hans Verdouw

    Niet verplaatsen! Nieuwegein is al vol. Offer geen groene plekken en sportvelden op voor dure woningen.!!

    Hans Verdouw
    Nieuwegein

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk