Tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers in de Beursfabriek

De kogel is door de kerk. Gisteren schreef onze redactie al dat in de Beursfrabriek een noodopvang zal komen voor 120 tot maximaal 200 asielzoekers. Maandagmiddag 18 maart zullen de eerste ondergebracht worden in de wijk Blokhoeve. Het zou gaan om een crisisopvang voor in eerste instantie voor 30 dagen maar het college van Nieuwegein overweegt nog of de noodopvang voor een wat langere periode mogelijk is.

De Beursfabriek
De Beursfabriek is een evenementenlocatie aan de Symfonielaan 5 in Nieuwegein. De Beursfabriek heeft ruimte beschikbaar voor opvang op de 1e verdieping. De ingang van de crisisnoodopvang zit aan de achterzijde van het gebouw. De evenementen die gepland staan voor de komende 30 dagen gaan gewoon door. Deze evenementen worden gehouden op de begane grond. Bezoekers gebruiken de hoofdingang aan de voorzijde.

buurtbericht

De gemeente Nieuwegein laat in een buurtbericht weten: ‘Door een overvol aanmeldcentrum in Ter Apel en het sluiten van de tijdelijke noodopvang in Biddinghuizen, is er een nijpend tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Omdat er in Nederland niet genoeg (crisis)noodopvanglocaties zijn voor asielzoekers, zitten alle asielzoekerscentra vol. Tegelijkertijd blijven er nieuwe asielzoekers komen die op zoek zijn naar een veilige plek. Dat levert schrijnende situaties op. Het Cenrtraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is momenteel op zoek naar vele opvangplekken in Nederland. Onze gemeente draagt haar steentje bij door het bieden van een tijdelijke opvang in de Beursfabriek in Nieuwegein. Het COA is naast Nieuwegein ook in gesprek met andere gemeenten.’

In het buurtbericht worden de omwonenden uitgenodigd voor een inloop op dinsdag 19 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur in het NBC aan de Blokhoeve 1 in Nieuwegein.

Voor omwonenden is er een meldpunt waar zij terecht kunnen met hun vragen en reacties. Zij kunnen mailen naar informatiepunt-vluchtelingen@nieuwegein.nl.

Hoeveel en welke asielzoekers komen er naar Nieuwegein
Het COA heeft in eerste instantie een aanvraag gedaan voor 120 opvangplekken, met een mogelijke uitbreiding naar maximaal 200 plekken. Het COA bepaalt welke asielzoekers er naar Nieuwegein komen. Dit is een afspiegeling van de vluchtelingenpopulatie in Nederland.

Nu de spreidingswet doorgaat, moet Nieuwegein in 2024 voor 364 opvangplekken zorgen. Vluchtelingen die een status krijgen, krijgen uiteindelijk een woning. Het is nog onbekend in welke gemeente dat is. Ook aan de Newtonbaan zullen binnenkort asielzoekers worden opgevangen.

Begeleiden van de asielzoekers
Het COA, de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de gemeente Nieuwegein begeleiden de asielzoekers tijdens hun verblijf in Nieuwegein. Er is 24 uur per dag toezicht en begeleiding aanwezig op de locatie. Tijdens de opvangperiode is er op de locatie 12/7 uur een telefoonnummer (06-42358424) bereikbaar voor omwonenden en ondernemers.

Hoelang blijven de asielzoekers
De crisisnoodopvang is in eerste instantie voor 30 dagen. Het college overweegt nog of noodopvang voor een wat langere periode mogelijk is.

Reactie omwonenden
Eén van de omwonenden laat onze redactie weten: ‘Wij leven als gezin mee met de mensen die noodgedwongen moeten vluchten uit hun land ongeacht kleur, cultuur en afkomst. NL zou centraal gelegen, buiten woonwijken prima faciliteiten kunnen bieden. Het is te gek voor woorden dat wij, NL belasting betalers, moeten opdraaien en voor het geld en voor de overlast en druk op onze gezinnen en woonomgeving.’

‘Het samenbrengen van een groot aantal vluchtelingen die geen tijdverdrijf verder hebben, in een woonwijk (met veel kinderen) en een grote speeltuin is onbegrijpelijk. Inspraak is ons gegund, lekkere democratie in de gemeente Nieuwegein. Ik denk dat we het moeten beperken daar waar we kunnen qua aantallen en verblijfsduur. Tevens, de nodige maatregelen nemen mbt onderlinge communicatie, meldingen en waarborging van veiligheid.’

‘Handhaving en politie moet er bovenop blijven in de gehele wijk Blokhoeve, individueel ook de nodige maatregelen nemen in en rondom het huis. En onze wijk WhatsApp Blokhoeve Buurtpreventie / Meldingen zoveel mogelijk bewoners zich te laten aansluiten opdat we de communicatie en meldingen onderling ook optimaal kunnen maken.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk