College besluit mee te werken aan vluchtelingenopvang op de Newtonbaan 3 en 4

Het college heeft op 12 december besloten om in principe mee te werken aan het vestigen van een tijdelijke COA-opvanglocatie aan de Newtonbaan 3 en 4. Het gaat om een periode van vijf jaar met een mogelijke verlenging tot tien jaar. In de twee kantoorpanden is plaats voor 85 tot 112 vluchtelingen. Dit zijn asielzoekers (zitten nog in de procedure) en statushouders (hebben verblijfsvergunning). De opvanglocatie zal op zijn vroegst in de 2e helft van 2024 opengaan.

Bewoners protesteren tegen de komst van een AZC in hun wijk

Het COA heeft deze locatie voorgesteld. Het college vindt de Newtonbaan een goede locatie, omdat de kantoren geschikt kunnen worden gemaakt voor vluchtelingen om in te wonen. Daarnaast heeft de gemeente ook gekeken naar de omgeving, waaronder de voorzieningen en infrastructuur. De gemeente zoekt in meerdere wijken van de stad naar geschikte locaties voor opvang van aandachtsgroepen.

Waarom een opvanglocatie?
In Nederland is een groot tekort aan opvang en woningen voor vluchtelingen. De asielzoekerscentra zijn overvol en dat leidt tot schrijnende situaties. Het Rijk en de provincies vragen daarom zeer dringend aan gemeenten om vluchtelingen op te vangen. Vluchtelingen krijgen nu vaak onderdak in tijdelijke opvanglocaties zoals sporthallen, hotels of tenten. Het gevolg is dat zij regelmatig moeten verhuizen en dat de omstandigheden niet optimaal zijn. Het Rijk en gemeenten spraken daarom af om voor extra opvangplekken voor langere tijd te zorgen. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen in Nederland.

Plannen uitwerken
Het COA gaat het plan voor de opvanglocatie aan de Newtonbaan verder uitwerken. Het COA moet voor hun plan een omgevingsvergunning aanvragen. Het college neemt het besluit of deze omgevingsvergunning wordt verleend. De opvanglocatie zal op zijn vroegst in de 2e helft van 2024 opengaan.

Avond voor de Stad
Op donderdag 11 januari 2024 wordt de gemeenteraad tijdens een Avond voor de Stad geïnformeerd over het principebesluit. De gemeenteraad krijgt uitleg over het plan, wat er is gedaan tot nu toe en wat nog staat te gebeuren. De aandachtspunten van de raad worden meegenomen voor de bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA. Dit is een openbare avond waar belangstellenden kunnen meeluisteren en die ook via de livestream is te volgen.

Bewonersavond
Op maandag 13 november is er een informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden en bedrijven om de zorgen, vragen en aandachtspunten op te halen. Er zijn ruim 1500 uitnodigingen verspreid, daarvan zijn 90 omwonenden naar de bijeenkomst gekomen. De tweede geplande bijeenkomst is niet doorgegaan omdat er slechts enkele aanmeldingen waren. Met hen is apart gesproken. Ook de omliggende scholen, het wijkplatform, de direct omwonenden en bedrijven zijn persoonlijk geïnformeerd. De aandachtspunten die zijn opgehaald bij de omwonenden worden meegenomen in het verdere traject om daar een passende oplossing voor te vinden. In het eerste kwartaal van 2024 wordt er een vervolggesprek met de buurt georganiseerd.

One thought on “College besluit mee te werken aan vluchtelingenopvang op de Newtonbaan 3 en 4

  1. M.

    In het krantenartikel staat dat er 1.500 uitnodigingen zijn verspreid, waarvan 90 bewoners naar de bijeenkomst zijn gekomen. Dit is echter niet waar, blijkbaar hebben alleen directe omwonenden een uitnodiging ontvangen. Wij wonen slechts een klein stukje verder en hebben alleen een informatieve brief gekregen. Wij zijn op geen enkel moment door de gemeente uitgenodigd of hebben informatie over de informatieavonden ontvangen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk