Bewoners in opstand tegen komst AZC aan de Newtonbaan

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft in Nieuwegein een locatie gevonden voor de opvang van vluchtelingen. Het gaat om twee kantoorpanden aan Newtonbaan 3 en 4. De verwachting is dat in de twee kantoorpanden maximaal 112 vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Inmiddels is er een buurtbijeenkomst geweest, ‘maar dat heeft niets positiefs opgeleverd’ aldus een verontruste bewoner. Het college zal hierover deze maand een besluit nemen.

Het COA heeft deze locatie in de wijk Rijnhuizen voorgesteld. De gemeente heeft gekeken of de locatie geschikt is voor de opvang van vluchtelingen en denkt dat dat zo is. De gemeente wil de opvang van vluchtelingen waar mogelijk spreiden over de wijken in Nieuwegein. Als het doorgaat, zal de locatie vanaf de 2e helft van 2024 beschikbaar zijn voor de opvang van vluchtelingen. De bewoners in dit gebied zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met het voornemen van de gemeente Nieuwegein en komen in opstand.

Op 13 november jl. was er een bewoners bijeenkomst voor directe omwonenden. De bewoners hebben de indruk dat de gemeente weinig ruchtbaarheid geeft aan de plannen om onrust te voorkomen en snel tot besluitvorming over te kunnen gaan.

Zij hebben gemeente aangegeven dat de gemeente zelf actief op zoek moet gaan naar geschiktere locaties en hebben voorstellen gedaan. Bewoners hebben er geen vertrouwen in dat de gemeente dit zal doen.

Bewoners tegenover onze redactie: ‘Het zou gaan om een opvang voor meer dan 100 asielzoekers. Deze plek zou 5 tot 10 jaar blijven bestaan en komt pal naast de toekomstige basisschool met 553 leerlingeninclusief naschoolseopvang. Dit kunnen wij niet toestaan!’

Naast de basisschool is er ook nog het ROC met veel jonge leerlingen en pal naast de nieuwbouwwijk Rijnhuizen. ‘Het is al lang bekend dat op de parkeerplaats gedeald en gehandeld wordt. De politie laat dit oogluikend toe want, net zoals op de parkeerplaats achter JSV op Sportpark Galecop, hebben ze het liever hier dan midden in de wijken van Nieuwegein zelf’ aldus een omwonende die anoniem wenst te blijven.

Onlangs hebben de bezorgde omwonenden een bord geplaatst tegen de komst van het AZC. Hierop lezen we ook dat er meer problemen zijn in dit gebied. Een speciale WhatsApp groep is opgericht door de bezorgde bewoners in de nieuwbouwwijk want de zorgen zijn groot temeer omdat er maar één looproute is naar winkels/voorzieningen, die gaat langs dit toekomstige AZC.

Gemeente verwijderd protestbord
Inmiddels heeft de gemeente Nieuwegein het protestbord op donderdagmorgen 7 december aan de Newtonbaan verwijderd. Dit werd met 6 man gedaan. Een boze bewoner: ‘De gemeente loopt al achter qua opvang van vluchtelingen daarom is Thijs van der Wal aangesteld als (Omgevingsmanager vluchtelingen opvang COA locaties). Ze willen deze locatie er doordrukken, ze lopen al achter.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk