Katern

Terugblik raadsvergadering 25 januari jl.

Vragenhalfuurtje
Aan het begin van de raadsvergadering zijn vragen gesteld aan het college. Eerst zijn vragen gesteld over het uitvoeren van de motie over de mogelijkheden om een sportzaal te realiseren aan de locatie Industrieweg. Vervolgens zijn vragen gesteld over de gemeente als werkgever ten aan-zien van medewerkers die bepaalde uitspraken in het openbaar doen en ten slotte zijn vragen gesteld over de gevolgen van de storm op 18 januari.

Leden rekenkamercommissie
De raad heeft drie nieuwe leden in de Rekenkamercommissie benoemd.

Mondiaal bewustzijn
Daarna heeft de raad gesproken over de visie ‘Wereldwijs: de koers naar een vergroot mondiaal bewustzijn’, maar er was geen meerderheid van de raad voor het voorstel dus het is niet aangenomen.

Overige raadsbesluiten
Vervolgens heeft de raad een aantal besluiten genomen zonder dat daar debat over is gevoerd. Zo is de beheersverordening (Hoog)Zandveld-Lekboulevard, Batau-zuid en Galecop vastgesteld. De raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen op ontwerp begrotingswijziging van de Regionale UitvoeringsDienst Utrecht en de kadernota 2019 van de VeiligheidsRegio Utrecht. Na een kort debat heeft de raad besloten de online tool lokale lastenmeter ter beschikking te stellen.

Motie vrijstelling precariobelasting vrijwilligersorganisaties
Ten slotte heeft de raad een motie over vrijstelling van de heffing van precariobelasting voor vrijwilligersorganisaties aangenomen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren