Tegengaan voortijdig schoolverlaten

Op de dag van de leraar woensdag 5 oktober sprak de raadscommissie Samenleving (SAM) over het rapport van de rekenkamer: Tegengaan van voortijdig schoolverlaters in Nieuwegein. Emiel Holtermann van de PvdA-fractie pleitte voor meer aandacht voor preventieve maatregelen en een tijdpad dat meer urgentie uitstraalt.

Uit het Rekenkameronderzoek blijkt dat Nieuwegein achterloopt bij het terugbrengen van het aantal voortijdig schoolverlaters in vergelijking met andere gemeenten. Meer samenhang en intensivering van het beleid is volgens de PvdA nodig om te zorgen dat Nieuwegeinse jongeren niet uit de boot vallen.

PvdA fractielid Emiel Holtermann (in zijn eerste optreden in deze commissie): “Uit onderzoek blijkt  dat inzetten op preventie de meeste kans op succes biedt. Langdurige preventieve activiteiten zijn succesvoller dan activiteiten gericht op leerlingen die al zijn uitgevallen.”

Het blijkt in de praktijk moeizaam te zijn om voortijdig schoolverlaters terug te laten keren naar school. Voorkomen is beter dan genezen. In Nieuwegein ligt de nadruk vooral op maatregelen achteraf. Dat moet dus volgens hem veranderen. Ook vroeg hij aandacht voor studenten in het MBO die door discriminatie geen stageplaats kunnen vinden of door financiële problemen het schoolgeld niet kunnen betalen. Deze groepen lopen grote risico’s dat zij de opleiding voortijdig verlaten.

Holterman: “Wethouder Peter Snoeren van D66 kwam in zijn reactie met voorbeelden dat er al veel gebeurt op dit gebied en dat het integrale jeugdbeleid pas eind 2017 geactualiseerd wordt. Geen reden om nu niets extra te doen! De enige toezegging van zijn kant was dat er weer een jaarverslag van Leerplicht komt. De rekenkamer had immers geconstateerd dat deze wettelijke verplichting al jaren niet meer wordt uitgevoerd in Nieuwegein, waardoor de Raad zijn controletaak niet goed kan uitvoeren. Reden voor de PvdA om hier in de raad ook op terug te komen.”

emielholtermann

Emiel Holtermann

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk