Subsidieaanvraag voor afkoppeling riolering

Het college is akkoord gegaan met het indienen van een subsidieverzoek bij het Europees Fonds voor Ruimtelijke Ontwikkeling van de Europese Unie voor het afkoppelen van de riolering en het draineren van twee wijken in Nieuwegein: Jut-phaas/wijkersloot en (Hoog) Zandveld.

Volgens afspraken met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden dient op 1 januari 2008 de riolering aan een bepaald niveau van functioneren te voldoen. Ingeschat wordt, dat zonder extra inspanning, de gemeente Nieuwegein niet aan deze afspraken kan voldoen.

In die wijken waar het regenwater nog via de riolering wordt afgevoerd (de twee bovengenoemde wijken), dient het regenwater van de riolering te worden afgekoppeld. Die huizen hebben ook wel eens vochtproblemen als gevolg van een te hoge grondwaterstand. Aan de bewoners wordt daarom voorgesteld om de huizen gelijktijdig af te koppelen en te draineren, in de hoop dat door dit voordeel mensen medewerking willen verlenen aan het project. Het gehele plan zal in samenspraak met de bewoners tot stand komen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk