Subsidie voor initiatieven die jongeren aan werk of stage helpen

Maar liefst 1.115 jongeren vonden in de afgelopen twee jaar een baan, leerwerkplek of stage via het regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid (AJW) waaraan ook de gemeente Nieuwegein deelneemt. Om de succesvolle aanpak voort te zetten, zoekt het AJW naar nieuwe regionale initiatieven, die jongeren aan werk of stage helpen. Deze initiatieven bepalen het succes en vormen de kern van het AJW. Om de initiatieven, die bijdragen aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in de regio Utrecht-Midden te ondersteunen is € 250.000 subsidie beschikbaar.

Initiatieven die zich richten op een baan, stage of leerwerkplek voor jongeren van 15 tot 27 jaar in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden, komen voor subsidie in aanmerking. De subsidie is specifiek bedoeld voor jongeren die werkloos zijn of werkloos dreigen te raken, en jongeren die op school dreigen uit te vallen. Het AJW wil samen met de initiatiefnemers de jeugdwerkloosheid in de regio Utrecht-Midden terugdringen. Voor de jaren 2015-2016 heeft het AJW drie duidelijke doelen: jongeren beter kwalificeren voor de arbeidsmarkt, jongeren in kwetsbare posities begeleiden naar werk en het fit houden van jongeren voor de arbeidsmarkt.

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 1 september 2015 een aanvraag voor subsidie indienen. Het is belangrijk dat de activiteiten worden uitgevoerd tussen 1 september 2015 en 1 januari 2017. De aanvraag moet bestaan uit een activiteitenplan en een gespecificeerde begroting en kan worden ingediend via het subsidieaanvraagformulier. U vindt dit door ‘Actieplan Jeugdwerkloosheid’ in te vullen op deze website.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren