Katern

Subsidie voor Informatie & Consultatie Orgaan Aardwarmte

De provincie Utrecht maakt de oprichting mogelijk van een onafhankelijk informatieplatform dat het opsporen en winnen van aardwarmte kritisch gaat volgen. Het Informatie & Consultatie Orgaan Aardwarmte (ICO Aardwarmte) zal belanghebbenden van objectieve kennis en informatie voorzien, onafhankelijk tussen de partijen staan, gevraagd en ongevraagd advies geven, maatschappelijke signalen oppikken en partijen verbinden. Voormalig rector magnificus van de Universiteit Utrecht, Bert van der Zwaan, is beoogd voorzitter van het ICO Aardwarmte.

Op zoek naar een geschikte locatie om het onderzoek naar aardwarmte in de provincie Utrecht voort te zetten, heeft Warmtebron Utrecht eerder voor Nieuwegein gekozen. Het vervolgonderzoek richt zich op het gebied rondom het warmteoverdrachtsstation (WOS) van Eneco nabij het kruispunt A.C. Verhoefweg/Symfonielaan en de Batauweg. Eerder was Nieuwegein al in beeld.

Gedeputeerde Huib van Essen, verantwoordelijk voor de energietransitie: ‘Aardwarmte als warmtebron kan enorm bijdragen aan de transitie naar schone duurzame energie. We verwachten er veel van maar de techniek staat nog in de kinderschoenen. De opsporing en uiteindelijke winning van aardwarmte moet natuurlijk veilig en verantwoord gebeuren.’

ONAFHANKELIJK
Volgens Van Essen kan het ICO Aardwarmte daarbij een belangrijke rol spelen. ‘Het moet een onafhankelijk orgaan zijn. Alleen zo zorg je dat iedereen straks weet dat de informatie die het ICO Aardwarmte geeft, betrouwbaar is en inzicht geeft in de onzekerheden en risico’s van boren naar aardwarmte. Het is ook de bedoeling dat het ICO Aardwarmte een signalerende functie heeft en dat ook omwonenden melding kunnen maken van mogelijke problemen.’

JONGE SECTOR
De Aardwarmtesector in Nederland is relatief jong. Op dit moment zijn ruim 20 aardwarmteputten in Nederland actief, met name in de glastuinbouw. De afgelopen tijd is onderzoek gedaan naar waar in de provincie Utrecht potentieel geschikte aardwarmtelocaties zijn. Onlangs maakte Warmtebron Utrecht bekend dat zij in Nieuwegein een kansrijke locatie zien voor een proefboring.

Om gebruik te maken van aardwarmte wordt het warme water opgepompt dat zich in Nederland doorgaans in zand- of gesteentelagen op een diepte van 500 meter tot 3 kilometer bevindt. Nadat de warmte uit het water is gehaald, wordt het afgekoelde water teruggepompt naar dezelfde aardlaag, ongeveer 1,5 kilometer verder van waar het oorspronkelijk is gewonnen. Daar warmt het weer op en kan verderop weer opgepompt worden.

365 DUIZEND EURO SUBSIDIE
Het Utrecht Sustainability Institute (USI) heeft de provincie om een subsidie gevraagd van 365 duizend euro voor een periode van twee jaar voor de oprichting en uitvoering van het ICO Aardwarmte. In de door Provinciale Staten vastgestelde begroting is jaarlijks een bedrag van 500 duizend euro opgenomen voor onderzoek naar aardwarmtelocaties en informatieplatforms. Gedeputeerde Staten zijn voornemens de subsidie onder die noemer toe te kennen.

Het ICO Aardwarmte bestaat uit acht ICO-leden en een voorzitter. Oud-rector magnificus van de Universiteit Utrecht, Bert van der Zwaan, is beoogd voorzitter. De leden nemen op persoonlijke titel zitting in het ICO Aardwarmte, zijn onafhankelijk en hebben geen banden met marktpartijen die betrokken zijn bij het exploreren en exploiteren van aardwarmte in de provincie Utrecht. De ICO-leden vullen elkaar qua achtergrond aan en zijn werkzaam van overheid tot bedrijfsleven. Het USI stelt de leden aan. Vanaf 1 januari 2020 gaat de ICO Aardwarmte aan de slag.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren