Start handhavingstraject voor ponystal Hofweide

Naast de Hofweide 4 is op gemeentegrond een ponystal gebouwd. Volgens het bestemmingsplan Batau-Noord heeft deze grond de bestemming “groenvoorzieningen” en is de ponystal dus niet toegestaan. De ponystal kan ook niet worden gelegaliseerd omdat het college reeds besloten geen medewerking te verlenen aan het opstarten van een vrijstellingsprocedure en een eventueel aangevraagde bouwvergunning te weigeren.

Tegen dit besluit is een zienswijze ingediend die is weerlegd. Het college heeft nu besloten het al eerder voorgestelde handhavingtraject te starten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk