Stadsontwikkeling/Werkgelegenheid en Economische Zaken (2002/117

Het college heeft kennisgenomen van het gespreksverslag dat op 10 december 2001 heeft plaatsgevonden tussen het Rijk (staatssecretaris Remkes), het Bestuur Regio Utrecht, de provincie Utrecht en de gemeenten Nieuwegein, Houten en Utrecht, in het kader van de tweede ronde verstedelijkingsgesprekken.

Het gaat hier om de ambities van het Rijk voor wat betreft de verstedelijking (wonen, werken, recreatie, verkeer) in de regio Utrecht. De gespreksresultaten worden binnenkort door het Rijk in een intentiedocument verwoord.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk