Stadsbeheer/Beheer/Voorbereiding (2002/668)

Het college vraagt de raad krediet beschikbaar te stellen om het huidige wegbeheersysteem te vervangen. De raadscommissie Stedelijk beheer, Welzijn en Sociale zaken bespreekt het op 6 februari.

De raadscommissie Financiën Regionale zaken en Automatisering bespreekt het voorstel op 21 februari. De raad beslist er definitief over op 28 februari.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk