SP Nieuwegein reageert op het slechte afvalbeleid van de gemeente Nieuwegein

SP-er Frank van den Heuvel: ‘Inwoners van Nieuwegein kunnen opgelucht ademhalen, er is een keer naar ze geluisterd. Het afgelopen jaar heeft de SP in samenwerking met CU en VVD in Nieuwegein gestreden tegen het voorgenomen zogenaamde ‘omgekeerd inzamelen.’ Het wijzigingsvoorstel (amendement) dat SP donderdag 28 maart met groot succes indiende samen met een aantal andere partijen, draagt de gemeente op om van koers te veranderen. Het restafval en plastic mogen straks weer bij elkaar en er komen geen ondergrondse containers.’

Van den Heuvel op de website van de SP Nieuwegein: ‘Het was een zeer lastig dossier dat tot verhitte debatten leidde. Ook in de wandelgangen. De uitgevoerde onderzoeken waren slecht en veroorzaakten nog meer onduidelijkheid. Teveel vooringenomenheid! Teveel invloed van de afvalindustrie. Een paar weken geleden blogde SP raadslid Frank van den Heuvel nog dat ‘het college de inwoner als dreinende peuter behandelde’. Er bleef van de argumenten voor het door inwoners scheiden van plastic weinig over. De rest van de gemeenteraad was inmiddels overtuigd. Het amendement werd met een meerderheid ingediend.’

De gemeente bespaart minstens 4,7 miljoen belastinggeld door geen ondergrondse restafval containers te plaatsen. De PMD-zakken blijven voorlopig, omdat anders de kosten van het verbranden van restafval te hoog worden. Maar de grijze bak verdwijnt niet en wordt gewoon geleegd. Geen gezeul voor ouden van dagen of extra werk voor mantelzorgers zoals het college beoogde.

Van den Heuvel: ‘Als de gemeente een nieuwe afvalverwerker heeft, over een aantal jaren, kan alles weer in één bak, en dan zijn alle inwoners ook allemaal van de PMD-zakken verlost. We zijn daarmee de eerste gemeente in deze regio, de rest zal wel snel volgen, want het ‘omgekeerd inzamelen’ (voorscheiden) loopt nergens lekker. En het milieurendement van nascheiden neemt snel toe.’

De SP geeft in haar reactie aan dat dit een grote overwinning is voor de democratie. ‘Een overheid die ook eens kijkt wat de gevolgen van haar maatregelen zijn voor haar burgers’ aldus van den Heuvel. De PvdA die wel in was voor ‘omgekeerd inzamelen’ reageerde eerder.

2 thoughts on “SP Nieuwegein reageert op het slechte afvalbeleid van de gemeente Nieuwegein

  1. Linda

    Nu nog gewoon elke week inzamelen en dan zijn we eindelijk op een normaler pad. Overigens moet er gesproken gaan worden met andere partijen die aan afvalverwerking doen, desnoods buiten de provinciale en/of nationale grenzen aanbesteden, we staan blijkbaar teveel in de greep van enkele veel te dure partijen en dat moet stoppen. Of simpelweg terug naar de vuilniszak.

  2. Annelie

    Ik vraag me af of iedere Nieuwegeiner op de hoogte is van de manier waarop afval het beste gescheiden kan worden en/of de moeite daar voor neemt. Is het niet handiger en goedkoper voor de gemeente om een soort toelichting voor afvalverwerking te maken van hoogstens 2 A4-tjes wat hoort waar en die nog eens in de bus te doen bij iedereen?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk