‘Aangenomen amendement zal Nieuwegeiner op extra kosten jagen’

Het plan om het huisvuil in Nieuwegein ‘omgekeerd in te zamelen’ heeft het gisteren niet gehaald tijdens de raadsvergadering. Een amendement gooide roet in het eten en het afval inzamelen in Nieuwegein blijft zoals het nu gaat. Het college wilde een volgende stap zetten in de uitvoering van het Grondstoffeninzamelplan en de inwoners hun afval meer zelf laten scheiden. Maar deze stap ging voor een meerderheid van de raad te ver.

In de raadsvergadering van donderdag 22 december 2016 heeft de gemeenteraad het grondstoffeninzamelplan besproken. In dit plan stelt het college voor om vanaf 2019 het zogenaamde ‘omgekeerd inzamelen’ in Nieuwegein te gaan toepassen. Bij omgekeerd inzamelen is het de bedoeling dat inwoners zelf hun restafval naar ondergrondse containers gaan brengen, terwijl de potentiële grondstoffen aan huis worden opgehaald. Dit betekent dat er een zeer groot aantal nieuwe ondergrondse containers in de Nieuwegeinse wijken moeten worden geplaatst en dat iedere Nieuwegeiner met zijn zak restafval door de wijk zal moeten.

Opvallend in de raadsvergadering van afgelopen donderdag was dat coalitiegenoten CDA, VVD en Lokale Vernieuwing hun GroenLinks wethouder Marieke Schouten lieten vallen en net zoals de Christen Unie, SP, Groep Verdam én Ieders Belang tegen het plan van ‘omgekeerd inzamelen’ stemden. Alleen coalitiegenoot PvdA steunde de wethouder in haar plan, net zoals de VSP en de D66. Stadspartij Nùwegein was (zoals gebruikelijk) afwezig.

Door het aangenomen amendement bestaat de kans dat inwoners van Nieuwegein de komende jaren een fikse verhoging gaan krijgen van afvalstoffenheffing. Het contract tussen Afvalverwijdering Utrecht (AVU) en de gemeente Nieuwegein loopt in 2020 af en zal vernieuwd moeten worden.

Het Rijk heeft de afvalstoffen-belasting meer dan verdubbeld: van € 13,21 naar € 31,39 per 1.000 kilogram afval. De reden daarvoor is het terugdringen van het door gemeenten aangeboden volume restafval. Deze afvalstoffen-belasting zal door de AVU worden doorberekend aan de gemeenten. De kans dat een gemeente het weer doorberekend aan haar inwoners is groot waardoor de afvalstoffenheffing de komende jaren mogelijk zal verdubbelen voor de inwoners van Nieuwegein.

Ton de Mol van de VSP: ‘De VSP vindt dat de Nieuwegeiner via een lage afvastoffenheffing mee moet kunnen profiteren van de opbrengsten die zij door hun inzet van door voorscheiding realiseren. Afvalverwerkers berekenen de afvalstoffenbelasting immers door aan gemeenten, die dit in de afvalstoffenheffing verdisconteren. Dit werkt door in de gemeentelijke afvalstoffenheffing en betekent bij meer restafval een verhoging voor de afvalstoffenheffing voor de inwoners van de gemeente Nieuwegein.’

SP raadslid Frank van den Heuvel liet eerder al weten tegen het ‘omgekeerd inzamelen’ te zijn: ‘Het voorscheiden van plastic, metalen en drankenkartons (PMD) kost inwoners veel tijd en ruimte in huis. In regio’s waar het restafval en PMD pas na ophalen door de reinigingsdienst van elkaar gescheiden wordt, blijkt dat het ook anders kan. OMRIN behaalt in het noorden van ons land steeds betere resultaten met nascheiding. En nieuwe technieken schreiden rap voort. Over enige jaren is huishoudelijk voorscheiden volledig achterhaald en kan Nieuwegein een investering van miljoenen afschrijven.’

De VSP: ‘Door aanname van het amendement wordt de Nieuwegeiner onnodig op kosten gejaagd, niet beloont bij het extra scheiden van afval, waarbij tenslotte de circulaire economie in Nieuwegein verder op afstand komt te staan.’

Voorlopig hoeven de inwoners van Nieuwegein niet met hun huisvuil door de wijk te lopen en blijft het inzamelen van het huisvuil bij het oude, mogelijk met een ander prijskaartje.

4 thoughts on “‘Aangenomen amendement zal Nieuwegeiner op extra kosten jagen’

 1. J.Terpstta

  Dat de VSP voor omgekeerd afval scheiden is, heeft mij verbaasd, zij komen toch op voor de senioren in Nieuwegein? Ik zie de senioren al lopen met een vuilniszak voor afval door hun wijk. De VSP moet zorgen dat er een alternatief komt voor het te duur worden van het afval, daar helpen ze hun achterban wellicht beter mee

  1. D.Verbaan

   Het is beter afval te voorkomen. Compostvat en koop geen produk met verpakking die je weggooit.

 2. Linda

  Tijd om op zoek te gaan naar een andere afvalverwerkingsbedrijf. Wellicht weer met ouderwetse huisvuilzakken i.p.v. kliko’s. Er zijn vast andere bedrijven.

 3. John

  Degene die voor zijn wil en graag hun zakken vullen.ziet men al bejaarden met een rollator het vuil wegbrengen?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren