Raad akkoord met onderzoek nascheiden afval

In de raadsvergadering van donderdag 22 december heeft de gemeenteraad het grondstoffen inzamelplan besproken. In dit plan stelt het college voor om vanaf 2019 het zogenaamde “omgekeerd inzamelen” in Nieuwegein te gaan toepassen. Bij omgekeerd inzamelen is het de bedoeling dat inwoners zelf hun restafval naar ondergrondse containers gaan brengen, terwijl de potentiële grondstoffen aan huis worden opgehaald. Dit betekent dat er een zeer groot aantal nieuwe ondergrondse containers in de Nieuwegeinse wijken moeten worden geplaatst en dat iedere Nieuwegeiner met zijn zak restafval door de wijk zal moeten.

Het doel van deze werkwijze is dat 75% van het afval weer hergebruikt kan gaan worden. De methode geeft echter geen garantie dat dit percentage ook daadwerkelijk gehaald gaat worden. Dat is afhankelijk van het scheidingsgedrag van de inwoners van Nieuwegein. Daarnaast is bekend dat tegenwoordig door middel van nascheiding al een scheidingspercentage van 73% mogelijk is.

De ChristenUnie en de VVD willen voorkomen dat er maatregelen worden vastgesteld die een last zijn voor de inwoners en waarmee de doelstelling niet bereikt wordt. Daarom hebben zij een amendement ingediend om er voor te zorgen dat ook de optie van nascheiding zal worden onderzocht. Het amendement is met ruime meerderheid aangenomen, waardoor er een herbezinning zal plaatsvinden over de wijze waarop de afvalscheiding in Nieuwegein gaat plaatsvinden.

2 thoughts on “Raad akkoord met onderzoek nascheiden afval

  1. Jan de Beer

    L.S.
    Klopt de datum van raadsvergadering wel? ik lees dit bericht om 12:30 uur op 23 december en ik geloof niet dat de gemeente raad al zo vroeg vergadert dat het bericht nu al op Facebook via pen verschijnt.

    1. Martin Reijmerink

      Foutieve datum. Aangepast.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk