‘VVD, CU en SP maken afvalstoffenheffing onnodig duur’

Nieuwegein gaat niet over op een duurzame manier van afval scheiden. Een meerderheid in de gemeenteraad is afgelopen donderdag niet meegegaan met het voorstel van het college van B&W om omgekeerd te gaan inzamelen. En dat betekent dat Nieuwegein de komende jaren afval blijft inzamelen zoals het nu gaat en dat de afvalstoffenheffing blijft stijgen. 

Een onbegrijpelijk keuze vindt PvdA raadslid Vincent van Esch: “Er lag gewoon een goed voorstel. Met dit plan is nagedacht over: hoe we het afval beter scheiden, hoe we minder restafval verbranden en hoe we de kosten voor inwoners te overzien houden.” Verschillende partijen in de gemeenteraad, waaronder de VVD, CU en SP kwamen met een eigen voorstel. “Met hun voorstel wordt op geen enkele manier antwoord gegeven op die vragen. Ze nemen een enorm risico met de oplopende kosten. En dat heeft consequenties voor onze inwoners.” Aldus Van Esch. 

Want met een van het laagste afvalscheidingspercentage in de regio en een jaarlijks oplopende afvalstoffenheffing doet Nieuwegein het niet goed op het gebied van afvalinzameling. Het voorstel van het college van B&W moest daar verandering in brengen. Door te zorgen voor een betere scheiding aan huis en het restafval naar een ondergrondse container weg te brengen, werd hierop ingespeeld. Daarnaast had het college veel ondersteunende maatregelen uitgewerkt. 

De partijen die in 2016 nog met een ruimte meerderheid dezelfde ambities leken na te jagen, hebben donderdagavond anders besloten. “De VVD, CU en SP zetten letterlijk en figuurlijk het afval bij de buren neer. Je lost het probleem niet op door de komende jaren weg te kijken. En gaat wachten tot nascheiden in Nieuwegein realistisch is” vervolgt Van Esch. “Ik ben heel benieuwd hoe deze partijen de komende jaren gaan uitleggen aan Nieuwegein dat de afvalstoffenheffing alsmaar blijft oplopen en de hoeveelheid restafval niet afneemt.” 

De PvdA’er vervolgt: “De manier van hoe je afval inzamelt maak je aan de ene kant voor een beter en gezonder milieu. En aan de andere kant heb je rekening te houden met de kosten die dit met zich meebrengt. Ik wilde die duurzame en betaalbare combinatie.” 

Met het oog op een beter milieu verhoogt het kabinet de belasting op het verbranden van afval. Deze maatregel moet gemeenten ertoe zetten om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Hoe dit gebeurt, is aan de gemeenten zelf. In Nieuwegein was het plan om het afval aan huis te scheiden in GFT, papier en PMD en het restafval weg te brengen naar een ondergrondse container. Uit onderzoek blijkt dat nascheiden het komende decennium in Nieuwegein niet mogelijk is. 

One thought on “‘VVD, CU en SP maken afvalstoffenheffing onnodig duur’

  1. Plien

    Zolang de grijze container in gebruik blijft is het erg verleidelijk om alles daar maar in te dumpen. Terwijl je als je afval echt goed scheidt pas goed ziet wat je weg gooit en je wat bewuster wordt hoe veel afval je produceert. Voor mij was dat aanleiding om wat aanpassingen te doen waardoor ik minder afval heb.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren