SP doet voorstel voor register betrouwbare kamerverhuurders in Nieuwegein

Begin februari dit jaar bracht de SP in Nieuwegein het rapport ‘In de aap gelogeerd’ uit. In dit rapport vraagt de partij aandacht aan het gebrek op handhaving van illegale kamerverhuur en splitsingen van woningen in Nieuwegein.

Het rapport, opgesteld door SP-lid Frans Mulder, werd samen met raadslid Frank van den Heuvel overhandigd aan verantwoordelijk wethouder Hans Adriani (PvdA). In de raadsvergadering deze week zegde wethouder Adriani toe dat er in september een aangescherpt beleid zal worden voorgelegd aan de raad.

Frank van den Heuvel: ‘Ook de handhaving moet dan naar een hoger plan getild worden. Om het beleid te verbeteren heeft de SP een voorstel gedaan om een register in het leven te roepen van betrouwbare huurders die een vergunning hebben.’

In het voorstel vraagt van den Heuvel naar de kansen voor een dergelijk register ter ondersteuning van het beleid. Ook vraagt de partij naar de implicaties voor privacy-aspecten. De onderstaande vragen hebben wij aan het college gesteld:

1. Is het college met de SP fractie van mening dat (aspirant) huurders moeten kunnen controleren of hun woning legaal verhuurt wordt, of er sprake is van meldingen van overlast, of er sprake is van controle op de (brand)veiligheid?

2. Is het college het met de SP fractie eens dat zo’n openbaar register verhuurders aanzet tot zorgvuldiger omgang met hun huurders en panden?

3. Is het college bereidt om zo’n openbaar register op te nemen in het nieuwe beleid dat in september met de raad besproken zal worden?

4. Is het college bereidt om in dat register melding te maken van:
– inzake onderverhuur of splitsing afgegeven vergunningen,
– klachten/meldingen aangaande overlast van parkeren, afval, geluidsoverlast,
– orde verstoringen (eventueel alleen aantallen),
– datum laatste klacht/melding registratie,
– datum laatste veiligheidsinspectie door de VRU,

5. Is het college bereidt om links naar dit register te laten vermelden op
kamerverhuur sites.

De partij verwacht dat de vragen binnen nederig dagen beantwoord zullen worden door het college van B & W.

One thought on “SP doet voorstel voor register betrouwbare kamerverhuurders in Nieuwegein

  1. Linda

    Een register is niet effectief. Het is heel simpel; wordt er illegaal onderverhuurd, dan wordt de woonvergunning ingetrokken en start de onteigeningsprocedure en wordt de belastingdienst geïnformeerd. De enige coulance kan zijn dat er niet met terugwerkende kracht wordt gehandhaafd. Geen halve maatregelen. Deze onderverhuurders hebben lak aan regeltjes of registers of zoiets als morele verplichtingen. Je moet ze aanpakken voor wat ze zijn; mensen die uit winstbejag criminaliteit faciliteren en willens en wetens buren financieel benadelen door de daarmee gepaard gaande daling van hun woningprijs en woongenot. Of durft de gemeente op voorhand de strijd al niet aan uit angst voor repressailles? Want dan wordt het tijd voor een landelijke aanpak. Door niet effectief en daadkrachtig op te treden, maar een work-around trachten tot stand te brengen, sta je als bestuurder echt voor joker. Daarmee tast je het gezag van autoriteiten aan em draagt bij aan een onveilig gevoel van de burger. Eigenlijk kun je zelfs stellen dat vanaf dit moment de buurtbewoners de gemeente aansprakelijk zouden kunnen gaan stellen wegens het niet handhaven van de regels en daarmee gepaard gaande benadeling.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren