SP boos: Gemeente steelt van de armen

De gemeente Nieuwegein gaat bedragen die uitgekeerd zijn aan burgers vanuit de regeling ‘Dwangsom bij niet tijdig betalen’ terugvorderen van mensen met een bijstandsuitkering. Stekelenburg van de SP: ‘Hiermee pakt de gemeente de burgers terug voor de fout die ze zelf heeft gemaakt en steelt de gemeente geld terug van de ‘armen.’In december vorig jaar nam de gemeenteraad een voorstel van de SP aan waarmee burgers een tegemoetkoming krijgen van € 20,- voor iedere dag dat de gemeente de wettelijke termijn overschrijdt voor beantwoorden van vragen, aanvragen en klachten van Nieuwegeiners. Wat vervolgens bleek is dat wanneer burgers een vergoeding krijgen uit deze regeling, deze bedragen als inkomen worden gerekend en de gemeente de burger dit bedrag weer afpakt wanneer hij of zij van de gemeente een bijstandsuitkering ontvangt.’Hiermee ontstaat de schrijnende situatie dat de gemeente ondanks een probleem waarvoor zij zelf verantwoordelijk is, de gevolgen bij de burger neerlegt.’ Om deze maas in de wet te dichten diende de SP een motie in tijdens de laatste raadsvergadering. De motie leverde veel weerstand op bij het college en besloten werd de motie eerst te bespreken in de commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ).Het argument van wethouder Breuer van CDA in de commissie om de motie te ontraden was dat “het voorstel van de SP vooral bedoeld was om de organisatie van de gemeente aan te zetten tot meer efficiënt werken en niet als inkomensregeling voor burgers!” Fractievoorzitter Stekelenburg van de SP zegt hierover:”Natuurlijk was de eerste insteek van ons voorstel dat de gemeente efficiënter zou gaan werken. Maar zeker ook dat burgers die benadeeld worden een tegemoetkoming krijgen om hun rechtspositie te verbeteren. De wethouder laat met haar uitspraak zien dat ze niets begrepen heeft van de onvrede van Nieuwegeiners over de gemeente en hoe oneerlijk deze regeling uitwerkt voor minima. Zij moeten lijdzaam toezien hoe ze in eerste instantie een genoegdoening krijgen van de gemeente, om vervolgens dat zelfde bedrag weer gekort te zien op hun uitkering! Deze schandelijke situatie hopen we met onze motie in de raadsvergadering van 13 december ongedaan te maken.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren