Simply Healthy @ De Krullevaar

Leerlingen uit groep 8 van basisschool De Krullevaar in Nieuwegein kregen woensdag 5 oktober jl. een speciale les over duurzaamheid. In het kader van Simply Healthy@school verzorgden medewerkers van Philips namelijk een lesprogramma over milieu, duurzaamheid en gezondheid. Door vragen te beantwoorden en doe-opdrachten uit te voeren, ‘verdienden’ de kinderen punten waarmee een virtuele ‘gezonde held’ werd aangekleed. Om de gezonde houding van De Krullevaar verder te stimuleren, werd bovendien een leslokaal voorzien van het SchoolVision systeem.

Woensdag 5 oktober 2011 was voor Philips dé startdatum voor Simply Healthy@School 2011. 50 Basisscholen verspreid over heel Nederland waren speciaal geselecteerd voor dit lesprogramma. Binnen OBS De Krullevaar staan milieu, gezondheid en duurzaamheid hoog op de agenda en het lesprogramma Simply Healthy@school van Philips sloot daar naadloos op aan. Zes actuele thema’s stonden deze ochtend centraal, te weten aarde, lucht, water, licht, bewegen en lachen. Het lesprogramma maakte de kinderen duidelijk wat duurzaamheid is en waarom het zo belangrijk is niet-duurzame praktijken uit te bannen. Ook leerden de leerlingen hoe zij hun gezondheid en welzijn eenvoudig konden verbeteren. Kijk op www.simplyhealthyatschool.com voor meer informatie over dit speciale programma.

Naast de interessante lesochtend werd ook een leslokaal van De Krullevaar uitgerust met het SchoolVision systeem. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het SchoolVision verlichtingsysteem de leeromstandigheden verbetert en tot hogere concentratie bij de leerlingen leidt. Bijkomend voordeel is, dat dit systeem ook voor een lagere energierekening zorgt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk