Samenwerking tussen gemeenten bij uitval

Eind 2001 is de nieuwe RMC-wetgeving (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) van kracht geworden. Deze functie draagt zorg voor opzetten en instandhouden van een netwerk van instellingen en beoogt daarmee een sluitende aanpak voor leerlingen die dreigen uit te vallen en die uitvallen.

Het college heeft besloten tot een scherpere formulering van rechten en plichten in de uitvoering van betrokken partijen (ge-meenten, scholen), en een grotere rol voor de bestuurlijke verantwoording. Daartoe is een model voor samenwerking opgesteld door de contactgemeente Utrecht. De gemeente Nieuwegein heeft in de subregio Utrecht Zuid de regiefunctie. In deze subregio participeren ook de gemeenten Lopik, IJsselstein, Vianen en Houten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk