RMN publiceert jaarverslag 2014

De aan RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) deelnemende gemeenten hebben de gezamenlijke ambitie uitgesproken om zoveel mogelijk grondstoffen uit het afval terug te winnen met als stip op de horizon, maximaal 100 kilogram restafval per inwoner in 2025. Dit blijkt uit het deze week door RMN gepubliceerde jaarverslag van 2014. In 2014 is in het RMN verzorgingsgebied per inwoner 511 kilo afval ingezameld, waarvan 301 kilogram wordt hergebruikt. Dit betekent dat 210 kilogram afval nog als restafval is afgevoerd.

Het jaarverslag heeft als thema “Aan de slag”. Rob Schram, directeur RMN: “Dit thema is niet voor niets gekozen. De in het jaarverslag opgenomen artikelen laten zien dat we op alle fronten aan de slag zijn gegaan om RMN toekomstbestendig te maken. We hebben ingezet op de ontwikkeling van onze nieuwe toekomstvisie. Hierbij zijn we niet uit het oog verloren dat RMN een overheidsorganisatie is en zoeken we voortdurend naar de juiste balans tussen bedrijfsmatig werken en overheidsverantwoordelijkheid.”

In het jaarverslag is te lezen dat het recyclingpercentage van de RMN-gemeenten varieert van 52% tot 66%. Het gemiddelde van de RMN-gemeenten is 59%. Een opvallende stijging is de hoeveelheid afgedankte elektrische en elektronische apparaten. In 2014 zijn er 14% meer apparaten ingeleverd. Bij het opstellen van het nieuwe afvalbeleidsplan is voor het RMN verzorgingsgebied uitgegaan van de landelijke doelstelling van 75% hergebruik.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren