Realiseren mantelzorgwoningen eenvoudiger

Voor zowel degene die mantelzorg verleent als degene die de zorg ontvangt, is het prettig om dicht bij elkaar te wonen. De wet maakt het sinds enige tijd mogelijk dit onder bepaalde voorwaarden vergunning vrij te realiseren. Het is nu voor meer mensen mogelijk op een eenvoudige manier zonder veel administratieve rompslomp de toch al zware taak van mantelzorg iets te verlichten.

Van een mantelzorgwoning is sprake als een zorgvrager bij de mantelzorger gaat wonen of andersom. Hiervoor wordt:

• een aan- of bijgebouw bij de hoofdwoning geschikt gemaakt
• een tijdelijke mantelzorgunit aan de woning gekoppeld,
• een aparte woning of woon unit op het erf van de hoofdwoning gerealiseerd.

Om gebruik te maken van de nieuwe regeling moet de ondersteuning van de mantelzorger van een bepaalde zwaarte zijn. Dit wordt aangetoond met een verklaring van een huisarts of wijkverpleegkundige. Daarnaast zijn er bepaalde eisen aan de bouw van de mantelzorgwoning wil het vergunning vrij zijn. En er wordt gekeken naar het bestemmingsplan.

Het hebben van een mantelzorgwoning kan per situatie wel of geen gevolgen hebben voor uitkeringen, (huur)toeslagen en indicaties voor zorg en ondersteuning (huishoudelijke hulp, begeleiding, verstrekking van vervoersvoorzieningen en/of woningaanpassingen). De gemeente raad aan dit van te voren voor de eigen situatie na te gaan.

Informatie over deze en andere voorwaarden zijn te vinden in een brochure van de VNG. Deze is op www.nieuwegein.nl/mantelzorgwoningen te vinden. Ook is meer informatie te vinden op de landelijke website: omgevingsloket.nl.
Daarnaast kunnen inwoners die graag van deze mogelijkheid gebruik willen maken, contact opnemen met het omgevingsloket van de gemeente. Het Omgevingsloket werkt op afspraak en is bereikbaar via 14 030 of via e-mail omgevingsloket@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren