Katern

Realisatie sportpark Parkhout- Zandveld en fusie VSV Vreeswijk en SV Geinoord mogelijk een stap dichterbij

De gemeente Nieuwegein wil graag het sportpark Parkhout-Zandveld vernieuwen en ontwikkelen. VSV Vreeswijk en SV Geinoord hebben, daarmee samenhangend, fusieplannen. Daarom zijn de gemeente, VSV Vreeswijk en SV Geinoord al enige tijd met elkaar in gesprek. Voor de laatste horde die nog genomen moet worden, de financiering voor het nieuwe clubgebouw, denken de partijen nu ook een oplossing gevonden te hebben.

Een behoorlijke hoeveelheid voorbereidend werk is gedaan en de plannen zijn bijna rond. Alle drie de partijen zitten er positief en enthousiast in. Een deel van de financiering voor het nieuwe clubgebouw is enige tijd geleden toegezegd door de gemeenteraad. De beschikbare financiering is echter nog niet toereikend. De voetbalclubs en de gemeente hopen een oplossing voorhanden te hebben. Zij gaan de aanbesteding op een andere manier aanpakken, en portefeuillehouder Hans Adriani (wethouder) gaat terug naar de gemeenteraad, om die te vragen aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

De voetbalverenigingen vertellen dat ze een “krachtige, gezonde en duurzame nieuwe vereniging” voor ogen hebben. Zij hopen deze nieuwe vereniging binnen afzienbare tijd te kunnen realiseren, en daar is de gekozen aanpak voor nodig. Wethouder Adriani onderstreept het belang van de ontwikkeling van het sportpark: “Sporten is belangrijk, nu en in de toekomst. Daarom is het onze wens om de sportparken Parkhout en Zandveld te ontwikkelen tot een duurzaam, toekomstbestendig en multifunctioneel sportpark.”

Wethouder Hans Adriani (o.a. Sport) en de beide voorzitters Hans van der Heijden (SV Geinoord) en Paul Emmelot (VSV Vreeswijk) tekenden februari dit jaar de intentieverklaring om te komen tot een fusie tussen beide verenigingen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk