Raadsvergadering op 25 november 2021

Op donderdag 25 november vergadert de gemeenteraad. De raadsvergadering begint om 19.30 uur. Als de gemeenteraad niet aan alle punten op de agenda toekomt zal de vergadering op maandag 29 november worden vervolgd. In verband met de aangescherpte coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad digitaal. Het is dan ook niet mogelijk deze vergadering bij te wonen op het Stadshuis. Uiteraard is het wel mogelijk de vergaderingen digitaal te volgen óf terug te kijken via nieuwegeinseraad.live/stream1. 

De volgende onderwerpen staan onder andere op de raadsagenda van 25 november:

Transitievisie Warmte
In Nieuwegein hebben we de ambitie uitgesproken in 2040 energieneutraal te zijn. De overgang naar een energieneutraal Nieuwegein wil de gemeente stap voor stap realiseren. De Transitievisie Warmte vormt daarbij een startpunt. Het is een eerste inventarisatie van kansen en mogelijkheden voor een gesprek met de buurten en wijken op weg naar een energieneutrale gemeente. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de visie.

Bestemmingsplan Binnenstad (City) Nieuwegein – Erfstede
De gemeente Nieuwegein werkt aan een toekomstbestendige doorontwikkeling van het centrum van Nieuwegein tot een echt bruisend stadshart. De uitkomsten van een onderzoek naar acht tegengestelde zienswijzen (reacties) over de ontwikkellocatie Erfstede hebben geleid tot een aangepaste invulling voor deze locatie. Zo is bijvoorbeeld de ruimte tussen de bestaande woningen en de nieuwbouw ten opzichte van het eerdere plan verbreed. De gemeenteraad neemt een besluit over de beantwoording van de reacties en de aangebrachte wijzigingen aan de locatie Erfstede.

Verlevendiging Atrium en versterking van het dienstverleningsconcept Stadshuis
Er is een definitief ontwerp voor een alternatieve invulling van het Atrium in het Stadshuis. Hiermee wordt het Stadshuis een levendige plek waar gastvrijheid en gemak voorop staan. Dienstverlening aan inwoners staat centraal in deze nieuwe inrichting. Het ontwerp kan echter alleen gerealiseerd worden als een aanvullend krediet beschikbaar wordt gesteld. De gemeenteraad neemt een besluit over het definitieve ontwerp en het benodigde extra budget.

Kijk voor meer informatie over deze onderwerpen en waarover de gemeenteraad op 25 november nog meer een besluit neemt op https://ris2.ibabs.eu/nieuwegein

Tot slot
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van onze gemeenteraad via de Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad), Twitter (@raadngein) en website www.nieuwegein.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het e-mailadres griffie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren