Katern

Raadsvergadering 14 september: ideeënmarkt

Tijdens de raadsvergadering van 14 september zal er een belangrijk besluit genomen worden over de ideeënmarkt. De ideeënmarkt, die afgelopen jaar in april gehouden werd, leverde tal van ideeën op om de stad mooier, duurzamer, hoe dan ook; beter te maken. De afgelopen maanden zijn de ingediende ideeën uitgebreid bekeken. Is het idee financieel haalbaar? Is het uitvoerbaar? Botst het niet met bestaand beleid? De ideeën die aan de voorwaarden konden voldoen, zijn in categorieën verdeeld.

ideeënmarkt

In categorie 1 zijn alle ideeën beland die relatief makkelijk uitvoerbaar zijn, weinig geld kosten en niet botsen met bestaand beleid. Ideeën die wat ingewikkelder uit te voeren zijn, zijn in de andere categorieën beland. In het raadsvoorstel van vorige week wordt voorgesteld om alle ideeën uit de eerste categorie uit te voeren. De ideeën uit de andere categorieën kunnen worden opgepakt door partijen uit de gemeenteraad, zodat er een zorgvuldig politiek besluit genomen kan worden.

De gemeenteraad heeft afgelopen maanden alles in het werk gesteld om zorgvuldig om te gaan met de ideeën van de inwoners en kijkt dan ook met veel plezier uit naar het moment van besluitvorming. Indieners van ideeën worden dan ook van harte uitgenodigd om de vergade- ring vanaf de publieke tribune te volgen; zoals gewoonlijk is iedereen welkom in de Raadzaal. Uiteraard staan er ook nog andere punten op de agenda:

• Nypelsplantsoen
Voor de ontwikkeling van de flats aan het Nypelsplantsoen is een samenwerkingsplan opgesteld. De gemeenteraad wordt gevraagd met dit plan akkoord te gaan. Het plan is een volgende stap in de ontwikkelingen, die onder meer inhouden dat flat 1 gesloopt wordt, dat flats 2-4 een flinke onderhoudsbeurt krijgen en dat er ook een nieuwe flat zal komen in de wijk.

• Bestuursrapportage
Met de bestuursrapportage laat het college aan de raad zien hoe de stad er, zo halverwege het begrotingsjaar, voorstaat. Welke mee- en tegenvallers zijn er geweest en hoe wordt daar in de tweede helft van het jaar mee omgegaan? De raad krijgt alle gelegenheid hier kritische vra- gen over te stellen en zal uiteindelijk gevraagd worden met de bestuursrapportage akkoord te gaan, waarbij er natuurlijk ook de mogelijkheid is om moties of amendementen in te dienen om richting te geven aan het beleid.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk