Raad wil meer aandacht voor asbestdaken

Het CDA vindt dat de gemeente Nieuwegein eigenaren van woningen, bedrijfsgebouwen en ander vastgoed meer moet informeren over het landelijk verbod op asbestdaken dat vanaf 2024 van kracht is. Daarvoor loopt nog tot eind 2019 een landelijke subsidieregeling. Daarom diende CDA-raadslid Gerben Horst tijdens de raadsvergadering van 30 juni samen met de PvdA en de VSP een motie in om hiervoor een actiepunt op te komen in de begroting van 2017. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Nieuwegein asbestdak20160702_asbestdakgrooten-vrij
Grote delen van Nieuwegein zijn gebouwd in de jaren dat er veel asbest werd gebruikt in de bouw, ook voor daken. CDA-raadslid Gerben Horst: “Recent hebben we bij kerkelijk centrum De Bron in Doorslag kunnen zien wat de gevolgen zijn als we ons daar onvoldoende van bewust zijn en er slordig mee omspringen. Terecht dat daarom de Rijksoverheid heeft bepaald dat asbestdaken vanaf 2024 zijn verboden. De ambitie moet zijn dat zo snel mogelijk maar uiterlijk in 2024 Nieuwegein asbestdaken-vrij is.” De komende jaren moeten vastgoedeigenaren aan de slag met het verwijderen van de asbestdaken. Vooral woningeigenaren moeten de tijd krijgen daarvoor te sparen, omdat het professioneel laten verwijderen van asbest duur is. Het CDA vindt dat eigenaren van panden met asbestdaken zich daarbij moeten houden aan de geldende regels voor asbestverwijdering. Die strenge regels zijn nodig in verband met de volksgezondheid.

Meer informeren door gemeente
Om eigenaren van asbestdaken te stimuleren snel hun dak te laten vervangen is er de landelijke Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Deze regeling heeft een jaarlijks subsidie-plafond en loopt tot 31 december 2019. De gemeente Nieuwegein heeft eind december 2015 al een bericht over het komende verbod op asbestdaken op de gemeentelijke website geplaatst. Ook op de gemeentepagina in De Molenkruier is er al eens aandacht voor geweest. “Toch krijgt het CDA signalen dat woningeigenaren niet weten dat ze de komende jaren hun asbestdak moeten laten verwijderen. Daarom moet de gemeente de komende tijd vastgoed-eigenaren hierover meer informeren. Een enkel bericht op de gemeentelijke website is niet voldoende”, aldus Horst. Hoewel de motie vroeg om een actiepunt hiervoor in de gemeentelijke begroting 2017, vindt het CDA dat de gemeente al dit jaar hiermee moet beginnen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!