Raad Utrecht behandelt gevoelige windmolenkwestie

De gemeenteraad van Utrecht buigt zich vandaag over een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om een windmolenpark aan te leggen in polder Rijnenburg. Tegen het plan bestaat het nodige verzet van omwonenden.

Vorig jaar werd overeengekomen dat in polder Rijnenburg tot 2030 geen huizen mogen worden gebouwd. Het college wil het gebied tussen de A2 en A12 gebruiken voor het opwekken van duurzame energie. Behalve zonnepanelen moeten er windturbines komen van 200 meter hoog.

Inwoners van De Meern, Veldhuizen en de Nieuwegeinse wijken Batau en Galecop vrezen geluidsoverlast. Ook zijn ze bang dat hun huizen letterlijk in de schaduw zullen worden gezet door de windmolens. Een petitie tegen de bouw is door negenhonderd mensen ondertekend.

Het plan voor het windmolenpark komt van bewoners van Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein, die zich verenigd hebben in de organisatie Rijne Energie. Zij vinden het belangrijk dat Utrecht zijn verantwoordelijkheid neemt bij de overgang naar schonere vormen van energie.

VARIANTEN
In het voorstel dat aan de raad wordt voorgelegd, vraagt het college de initiatiefnemers om in samenwerking met de gemeente en belanghebbenden drie á vier varianten te ontwikkelen voor het energiepark. Daarmee moet rekening gehouden worden met de gevolgen voor het landschap, vindt het stadsbestuur.

Het college zegt toe dat het project teruggedraaid kan worden als daar aanleiding voor is en dat woningbouw na 2030 in de polder mogelijk blijft.

De windmolens ingetekend in polder Rijnenburg gezien vanuit de Nieuwegeinse wijk Galecop

Bron: RTV Utrecht

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk