Raad akkoord met anders inzamelen huishoudelijk afval

Het huishoudelijk afval wordt vanaf komend jaar op een andere manier ingezameld. De gemeenteraad heeft op 19 december 2016 het grondstoffeninzamelplan vastgesteld. Voor het aan huis op laten halen van grof afval betalen inwoners voortaan 10 euro per keer. De gemeente onderzoekt vervolgens de kansen en mogelijkheden van scheiden van afval aan de bron en van het na scheiden. Ze legt de uitkomsten daarvan begin 2018 voor aan de raad zodat daaruit een keus gemaakt wordt. Doel is om meer afval te scheiden zodat de grondstoffen opnieuw gebruikt worden. Het streven is dat één inwoner straks nog maar één kilo restafval per week wegbrengt. Voor het laten verbranden van restafval moet de gemeente betalen. Voor de meeste grondstoffen ontvangt de gemeente een vergoeding. Dat verschil zien inwoners terug in de afvalstoffenheffing.

Maatregelen per 1 januari 2017
Tegelijk met het plastic haalt RMN ook metalen verpakkingen en drankenkartons op. Er komen stevigere zakken die  gratis verkrijgbaar zijn bij de supermarkten. De tweede container voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt gratis. Voor het aan huis op laten halen van grof tuinafval betalen inwoners voortaan 30 euro per keer. Vier per jaar wordt grof tuinafval gratis opgehaald. De dagen zijn nog niet bekend maar worden opgenomen in de afvalkalender 2017 en gepubliceerd via Molenkruier en website.

Maatregelen in tweede helft 2017
De containers voor gft worden in de zomermaanden elke week aan huis geleegd. Er komen in de herfst ook extra bladkorven in de wijk. Bewoners van hoogbouw (flats) kunnen een verzamelcontainer voor gft aanvragen. Als er meerdere bewoners in een buurt belangstelling hebben, wordt de verzamelcontainer geplaatst. De belangstellenden krijgen daarvoor een  toegangspas. De openingstijden van het recyclestation worden tevens verruimd. Ook het aantal ondergrondse verzamelcontainers glas en papier wordt uitgebreid. Daarnaast komt er een aantal Micro-afvalbrengstations bij winkelcentra waar cartridges, spaarlampen en kleine elektronische apparaten ingeleverd kunnen worden. Handhavingsacties worden uitgevoerd om te controleren of de grondstoffen en het restafval op de juiste manier zijn gescheiden.

One thought on “Raad akkoord met anders inzamelen huishoudelijk afval

  1. […] Eindelijk mogen wij ook de sappakken en blikken bij het plastic doen. Ten minste, volgens pen.nl: https://www.pen.nl/artikel/raad-akkoord-met-anders-inzamelen-huishoudelijk-afval.Vanuit de gemeente is er nog geen officieel bericht uitgegaan, of ze hebben mijn huisje […]

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk