Prentbriefkaart van de week

Naast het nieuws vindt u op De Digitale Stad Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de Prentbriefkaart van de week. Deze week een mooie prentbriefkaart van de Koninginnensluis rond 1932.

Het belang van de prentbriefkaart voor de historische wetenschap is lange tijd door de archiefbeherende instanties onderschat. Toch zijn het juist de prentbriefkaarten, die ons een aardig beeld geven van de veranderingen in onze samenleving.

De kaart in het archief van deze week komt uit 1932. Op de prentbriefkaart ziet u de Koninginnensluis, gezien in noordelijke richting. De uitgever van de kaart was G.E. Kleijn uit Vreeswijk. De drukker is onbekend en gedrukt in zwart/wit.

Nieuwegein

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk