Politiek en bewoners in actie tegen windmolens in Polder Rijnenburg

Inwoners van de wijk Galecop in Nieuwegein hebben afgelopen week een petitie ingediend tegen de plannen voor de bouw van windmolens in de polder Rijnenburg. Deze petitie werd tijdens het tweede stadsgesprek overhandigd aan de Utrechtse wethouder van Hooijdonk. Ruim 250 bewoners hebben deze petitie ondertekend. Doe mee en onderteken deze petitie nu hier!

In de petitie worden tien redenen genoemd om af te zien van de bouw van windturbines, die wel 200 meter hoog worden, en te kiezen voor zonnepanelen in de polder. De bewoners vrezen onder meer geluidsoverlast en slagschaduw van de windmolens.

Er is een vereniging ‘Buren van Rijnenburg’ in oprichting die de belangen van omwonenden in Nieuwegein, IJsselstein en De Meern gaat behartigen. Frans Vleugel van de Vereniging ‘Buren van Rijnenburg’: ‘U begrijpt dat wij geen windmolens willen nabij de wijk Galecop! De ‘gekleurde’ informatieverstrekking van de gemeente Utrecht, het bij nader inzien en eerdere toezegging toch niet willen meewerken aan een plenaire bijeenkomst in de wijk Galecop maken dat wij geen vertrouwen hebben in de ‘gekleurde/vertekende’ uitkomst van het informatieverzamelingstraject van de gemeente Utrecht. Dit informatieverzamelingstraject is met instemming van het college van IJsselstein en Nieuwegein aan Utrecht gedelegeerd.’

Volgens de actievoerders in Galecop heeft hun actie meteen succes, want in de straten die tot nu toe zijn bezocht heeft 97% van de bewoners de petitie ondertekend. De inwoners lieten daarmee een duidelijk ‘Nee’ horen tegen de windturbines.

Ook de politiek in Nieuwegein is in actie gekomen. Zo heeft de Verenigde Senioren Partij (VSP) een artikel 42 brief gestuurd naar het college van de gemeente Nieuwegein. In de brief vraagt de VSP of het college op de hoogte is van de plannen van Utrecht om de windturbines te plaatsen in polder Rijnenburg. Ook vraagt zij of er al een milieueffectenstudie is verricht. Deze is verplicht. Verder verzoekt zij om de burger goed te informeren omtrent de plannen van de gemeente Utrecht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk