Nieuwegeiners vrezen windmolens in polder Rijnenburg

De Stichting Wijkoverleg Galecop en een groep bewoners zijn enorm geschrokken van het voornemen van de gemeente Utrecht om in de polder Rijnenburg naast de wijk Galecop, energieopwekking met enorme windmolens toe te staan. ‘Deze windmolens veroorzaken met hun hoogte van ca. 200 (!) meter niet alleen slagschaduw op en in woningen in Galecop, maar ook een doffe diepe geluidsoverlast en horizonvervuiling voor de wijk Galecop. Wij hebben geen behoefte aan een debacle à la Houten’ aldus Jan van Rossum van de Stichting Wijkoverleg Galecop.

Frans Vleugel van de Vereniging Buren van Rijnenburg: ‘U begrijpt dat wij geen windmolens willen nabij de wijk Galecop! De ‘gekleurde’ informatieverstrekking van de gemeente Utrecht, het bij nader inzien en eerdere toezegging toch niet willen meewerken aan een plenaire bijeenkomst in de wijk Galecop maken dat wij geen vertrouwen hebben in de ‘gekleurde/vertekende’ uitkomst van het informatieverzamelingstraject van de gemeente Utrecht. Dit informatieverzamelingstraject is met instemming van het college van IJsselstein en Nieuwegein aan Utrecht gedelegeerd.

Er is een vereniging ‘Buren van Rijnenburg’ in oprichting om de belangen van inwoners van Nieuwegein, maar ook van Rijnenburg, IJsselstein en De Meern te behartigen. Deze vereniging  heeft binnen zeer korte tijd al meer dan 400 handtekeningen verkregen van bewoners van Galecop met een duidelijk NEE! tegen windmolens naast hun wijk.Vleugel: ‘Let op: we hebben nog maar een paar straten benaderd vanwege kort tijdsbestek. Hierbij hebben slechts 6 personen (=3%) aangegeven niet te willen tekenen, 97% dus wel!’

Van Rossum: ‘Deze handtekeningen hebben wij aangeboden aan de gemeente Utrecht tijdens het stadsgesprek van afgelopen zaterdag 25 maart. Opvallend is dat hierover door de gemeente Utrecht of wethouder Van Hooijdonk op Twitter niets is gemeld, alleen maar andere (positieve) berichten. Wij zijn dan ook bang dat dit signaal niet terugkomt bij de terugkoppeling van de uitkomsten van het stadsgesprek op 12 april.’

De positie van de bewoners van Nieuwegein is lastig, omdat het besluit wordt genomen door de Raad van Utrecht. Vanzelfsprekend zullen zij meer kijken naar de belangen van inwoners van Utrecht dan naar die van de Nieuwegeinse inwoners. Zeker gezien de verkiezingen die eraan komen.

Van Rossum: ‘Wij merken dat dit onderwerp helemaal niet, of niet hoog, op de agenda staat van het College van Nieuwegein, maar ook niet bij u als politieke partij of raadslid. De informatieverstrekking vanuit gemeente Nieuwegein was volledig afwezig. Verder blijkt bij het ophalen van de handtekening dat 9 van de 10 mensen de brief van de gemeente Utrecht niet hadden ontvangen. Daarnaast wordt in de brief niet duidelijk uitgelegd wat de gevolgen van het plaatsen van windmolens in de polder van Rijnenburg voor de bewoners in Nieuwegein betekent (slagschaduw en geluidsoverlast). Veel mensen zijn zich hier niet van bewust en wellicht verklaart dit het kleine aantal bewoners dat deel heeft genomen aan de stadsgesprekken. Daarnaast vragen wij ons af of een stadsgesprek een geschikt middel is voor zo’n gevoelig onderwerp voor bewoners, informatiebijeenkomsten in de betrokken gemeenten was meer passend geweest. Opvallend was dat minimaal de helft van de deelnemers bestond uit commercieel belanghebbenden van energieopwekking (Rijne Energie, Eneco, adviseurs, zzp-ers). Dit blijkt ook uit de verschillende twitterberichten. Slechts een klein deel bestond uit bewoners/omwonenden die geen dubbele pet hadden.’

Frans Vleugel van  Vereniging Buren van Rijnenburg: ‘Wij willen graag een helder en duidelijk politiek geluid uit Nieuwegein horen! Wat is het standpunt? Wordt het standpunt van de bewoners ook door de politiek Nieuwegein doorgegeven aan de Raad Utrecht? Wat doet de Raad van Nieuwegein met deze geluiden?’

Hoewel er dus al veel nee geluiden zijn genoteerd, organiseert het wijkoverleg op 10 april een informatiebijeenkomst voor de bewoners van Galecop en omgeving waarbij voor- en tegenstanders uit de theorie en de praktijk hun informatie kunnen delen. Nadere informatie omtrent locatie, tijdstip etc. volgen zo spoedig mogelijk op De Digitale Stad Nieuwegein. Stichting Wijkoverleg Galecop verbaast zich er ten zeerste over dat er sinds 1999 plannen zijn rond windenergie in en buiten Nieuwegein. Van Rossum: ‘Wij vragen ons af waarom bewoners niet eerder op de hoogte zijn gebracht en betrokken bij deze plannen? Nu, bijna, nul minuten voor 12 worden wij verrast…’

Ton de Mol van de Verenigde Senioren Partij (VSP) in Nieuwegein laat in een reactie weten: ‘Wij delen ieders zorgen wat betreft o.a. slagschaduw, productie laag frequent geluid en de grote horizon vervuiling. Tevens ondersteunen wij uw bezwaar. Plaatsen van zonnepanelen in de polder Rijnenburg moet de optie zijn. Ook maken wij ons zorgen over de productie van de laag frequent geluid die de nachtrust verstoren en hierdoor gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.’

Mark Snoeren van de VVD in Nieuwegein: ‘Dat moeten we niet willen. Geen windmolens in Rijnenburg als dat last geeft aan Nieuwegeinse inwoners in Galecop of Batau.’

One thought on “Nieuwegeiners vrezen windmolens in polder Rijnenburg

  1. Rijne Energie heeft geen commercieel belang bij duurzame energie in de polder Rijnenburg. Wij zijn een bewonerscollectief die samen duurzame energie willen opwekken, simpelweg omdat we niet langer kunnen doorgaan met het gebruik van fossiele energie. Momenteel wordt er minder dan 3% duurzame energie in Utrecht opgewekt en toch willen wij in 2030 Klimaatneutraal zijn. Dus er is veel opwekcapaciteit nodig, zon en wind, uiteraard met minimale overlast. Daarover kunnen alle burgers meepraten en in investeren, ook in Nieuwegein. We nodigen iedereen uit om mee te doen!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk