Poldermolen Oudegein maalt voor het eerst weer water

Donderdagmiddag 21 januari jl. heeft Poldermolen Oudegein in Nieuwegein voor het eerst in tientallen jaren weer water gemalen. Een unieke gebeurtenis, want de molen was na zijn verhuizing in 2003 niet meer op het water aangesloten. Utrechts Landschap werkt samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Nieuwegein aan het weer maalvaardig maken van de 350 jaar oude poldermolen.

De Wipwatermolen toen nog in de binnenstad van Nieuwegein tegenover de Karwei aan de Herenstraat. In mei 2003 verhuisde de molen naar Park Oudegein.

Nadat de molen in 2003 naar het stadspark werd verplaatst, werd hij niet aangesloten op het water. De vrijwillig molenaars vonden dat jammer (zie deze videoreportage), want zo konden ze niet de hele werking van de poldermolen laten zien aan het publiek. Dankzij de inzet van een groep vrijwilligers (waaronder de molenaars), Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Nieuwegein en Utrechts Landschap is de molen onlangs aangesloten op het water van het stadspark. Samen met het nieuwe gemaal van het hoogheemraadschap gaat de molen een rol spelen in het waterbeheer van het park.

Binnenkort plaatst Utrechts Landschap een schepradkast bij het scheprad, zodat er tijdens het malen veel minder water op het erf zal komen. Ook zal het hoogheemraadschap nog werkzaamheden uitvoeren om de werking van het gemaal en de molen op elkaar af te stemmen. Als alles straks klaar is, kunnen bezoekers met eigen ogen zien hoe de molen eeuwenlang water uit de polder maalde.

De poldermolen in Park Oudegein aan het werk

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk