Overdracht voorhavendijken Prinses Irene- en Beatrixsluis en Koninginnensluis van Rijkswaterstaat naar De Stichtse Rijnlanden

Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, heeft op 15 september het beheer van zes voorhavendijken tijdens een digitale bijeenkomst overgedragen aan dijkgraaf(Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) Jeroen Haan van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Het gaat om het beheer van de voorhavendijken (de dijkgedeelten tussen sluis en Lek) bij de Prinses Irenesluis in Wijk bij Duurstede en de Prinses Beatrixsluis en Koninginnensluis in Nieuwegein. In alle gevallen betreft het zowel de oostelijke als westelijke zijde

Gelijksoortige infrastructuur bij één beheerder
De overdracht gebeurt op basis van afspraken uit het Bestuursakkoord Water uit 2011. Hierin zijn tussen onder andere Rijkswaterstaat en waterschappen afspraken gemaakt over de overdracht van primaire waterkeringen, zodat deze dijktrajecten in beheer zijn (of komen) bij de waterschappen. Zo komt gelijksoortige infrastructuur bij één beheerder. Dit maakt het waterbeheer( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) doelmatiger met heldere verantwoordelijkheden.

Versterking voorhavendijken in project Sterke Lekdijk
Een groot voordeel van de overdracht is, dat de versterking van de gehele Lekdijk tussen Amerongen tot Schoonhoven nu in één hand is. Jeroen Haan hierover: “De overdracht is goed getimed. De verkenningsfasen van het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk zijn inmiddels gestart voor de deeltrajecten waarin deze voorhavendijken liggen.”

Michèle Blom beaamt dit: “Het is inderdaad een groot voordeel dat het versterken van de Lekdijk nu als totaalpakket kan worden uitgevoerd.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!