Ontwerpbeschikking bodem- en saneringsbudget

De gemeente heeft van de provincie Utrecht een ontwerpbeschikking ontvangen over het toegekende bodem- saneringsbudget voor de periode 2002-2005. Het college van B&W heeft bij de provincie Utrecht zienswijzen ingediend over deze ontwerpbeschikking. Nieuwegein heeft namelijk voor deze periode een budget toegezegd gekregen van € 852.394,- voor het uitvoeren van bodemonderzoek en -saneringen. Dit is 70% van de aanvraag die in 2001 bij de provincie is ingediend.

Gezien het lagere budget dat ter beschikking is gesteld, heeft het college een nieuw bodemsaneringsprogramma voor de periode van 2002-2005 vast moeten stellen.

De provincie Utrecht zal het antwoord op de ingediende zienswijzen als bijlage bij de definitieve provinciale beschikking opnemen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk