Onderzoek naar sport- en beweegbehoeftes onder (basisschool)kinderen en ouders

In opdracht van Sport ID hebben Carlijn Hartsema en Kaylee van Hazendonk (studenten Hogeschool van Amsterdam) de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar de sport- en beweegbehoeftes van (basisschool)kinderen en ouders in Nieuwegein.

Middels het afnemen van enquêtes onder kinderen en hun ouders, uit de wijken Zuilenstein, Batau, Fokkesteeg en Hoog-Zandveld, zijn de behoeften op sportgebied in kaart gebracht.

Aanleiding van het onderzoek was de wens van Sport ID om meer inzicht te krijgen in sportieve wensen op wijkniveau, om zo actief in te kunnen spelen op de sport- en beweegbehoefte van Nieuwegeinse kinderen en hun ouders.

Resultaten
Uit het onderzoek komt naar voren dat kinderen sporten als voetbal, zwemmen, fietsen en rennen het leukst vinden om te doen en dat ze sporten ‘omdat het leuk is’. Dat sporten ook gezond voor je is, is slechts voor een aantal kinderen de motivatie.

Van de ondervraagde kinderen geeft 22% aan dat zij (nog) geen lid van een sportclub/-school/-vereniging zijn. De voornaamste reden die kinderen opgeven is anders dan die van de ouders. Kinderen geven aan dat ze ‘sporten niet leuk’ vinden, terwijl ouders voornamelijk aangeven om ‘financiële redenen’ geen sportverplichting aan te gaan of omdat ze het belangrijk vinden dat ‘eerst het zwemdiploma’ wordt behaald.

Het merendeel van de ondervraagde ouders voelt zich actief betrokken bij het sporten van hun kind(eren) en zien ook de noodzaak van bewegen in het kader van gezondheid. Veel ouders zijn bereid hun kinderen naar de sportlocatie te brengen, mits die niet verder dan 3-4 kilometer van het woonadres vandaan is (24%).

Met de resultaten van dit onderzoek is er meer duidelijkheid ontstaan over de sport-en beweegbehoeftes van basisschoolleerlingen uit Nieuwegein en kunnen SportID en haar partners hier beter op inspelen. Het streven voor Sport ID is in ieder geval duidelijk: de jonge doelgroep enthousiasmeren om gedurende hun hele leven sport en bewegen onderdeel te maken van hun levensstijl!

Geef een reactie

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: