Onderscheiding voor mevrouw van der Veen

Mevrouw M.G.M. Margriet van der Veen uit Nieuwegein is donderdag 25 juni j.l. benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw van der Veen zet zich al ruim twintig jaar belangeloos in voor de Nieuwegeinse gemeenschap. Sinds 1982 bekleedde ze meerdere vrijwillige functies waarbij ze zich vooral inzet voor de belangen van mensen die het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld omdat ze minder te besteden hebben, vluchteling zijn of ongeneeslijk ziek zijn. Mevrouw van der Veen ontving de onderscheiding afgelopen donderdag 25 juni uit handen van burgemeester Frans Backhuijs.

Zo was mevrouw van der Veen tussen 1982 en 1989 bestuurslid bij de Kruisvereniging Nieuwegein (later de Thuiszorg). En ook voor de kerk zet ze zich al ruim vijfentwintig jaar in. Zo was ze vrijwilliger bij en bestuurslid van de Protestantse Gemeente te Nieuwegein-Noord, voorzitter van de Centrale Kerkenraad en voorzitter van het college van Diakenen. Daarnaast was ze afgevaardigde voor de Provinciale Synode.

Daarnaast is mevrouw van der Veen al ruim 22 jaar vrijwilliger bij en medeoprichter en (vice)voorzitter van de Soroptimistenclub Utrecht-Nedersticht. Deze organisatie zet hun kennis en vaardigheden in om wereldwijd de posities van vrouwen en meisjes te verbeteren. In het verlengde daarvan was ze taalmaatje van een jonge vrouw namens de Stichting Voor Vluchteling -Studenten.

En of dat al niet genoeg is, is mevrouw van der Veen ook nog eens vrijwilliger bij de stichting Terminale Thuiszorg Nieuwegein , voorzitter van de projectgroep Hospice Nieuwegein, penningmeester van de Stichting Vrienden van Hospice Nieuwegein en secretaris van de Stichting Beheer OG Hospice Nieuwegein en lid van de seniorenraad (sinds 2007 WMO-raad).

Tot slot is mevrouw van der Veen actief op het gebied van armoedebestrijding. Ze was bestuurslid van de Stichting Leergeld Nieuwegein en bestuurslid van de Stichting Urgente Noden Nieuwegein. En dat alles naast haar werk als ambtelijk secretaris van de indicatiecommissie voor de gemeenten Houten, Nieuwegein en Lopik en manager van het intake- en indicatiebureau voor bovenstaande gemeenten.

Een Koninklijke Onderscheiding voor al die vrijwillige activiteiten de laatste twintig jaar, komt haar dan ook zeer toe. Of zoals het bestuur van de Soroptimistenclub Nederland schrijft: “Mevrouw van der Veen is maatschappelijk betrokken, zet haar energie voor anderen in en heeft het vermogen om zaken voor elkaar te krijgen. Ze verdient als geen ander deze onderscheiding”.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren