Katern

Ondernemer krijgt gelijk van de rechter, Nieuwegein mag geen uitvoering geven aan een gesloten koopovereenkomst met Shell Nederland

De gemeente Nieuwegein mag geen uitvoering geven aan een gesloten onderhandse koopovereenkomst met Shell Nederland betreffende kavel A2 op het bedrijvenpark ‘Het Klooster’ in Nieuwegein, aldus de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. De zaak werd aangespannen door een gedupeerde lokale ondernemer.

Reactie gemeente Nieuwegein op de uitspraak
‘In een uitspraak van 18 maart 2022 heeft de kort geding rechter van de rechtbank Utrecht bepaald, dat de gemeente Nieuwegein voorlopig geen uitvoering mag geven aan een met Shell gesloten koopovereenkomst voor een perceel op bedrijventerrein het Klooster te Nieuwegein.

‘De rechter heeft geoordeeld dat de gemeente pas tot verkoop over mag gaan, nadat aan het publiek een bekendmaking is gedaan. Dit nadere vormvoorschrift is gebaseerd op een uitspraak van de Hoge Raad van na het sluiten van de koopovereenkomst. De gemeente bestudeert de uitspraak op dit moment.’

Wat speelde zich af tussen partijen?
Op 25 november 2020 is een onderhandse koopovereenkomst tot stand gekomen tussen de Gemeente Nieuwegein en Shell Nederland met betrekking tot kavel A2 op het bedrijvenpark ‘Het Klooster.’ In combinatie met de verkoop van de kavel aan Shell Nederland is de Gemeente Nieuwegein met Shell Nederland overeengekomen dat twee LPG-punten van Shell Nederland op twee andere locaties binnen Nieuwegein zullen worden verwijderd.

Op vrijdag 18 maart 2022 heeft de voorzieningenrechter deze handelwijze van de gemeente Nieuwegein ontoelaatbaar geacht. Volgens de voorzieningenrechter blijkt onvoldoende dat de gemeente Nieuwegein de belangen van – onder meer – een lokale ondernemer heeft betrokken bij haar besluitvorming. Er is sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel.

Voor het bieden van gelijke kansen had de gemeente Nieuwegein immers een selectieprocedure moeten organiseren en had zij om gelijke kansen voor de burgers te realiseren een passende mate van openbaarheid moeten verzekeren met betrekking tot de beschikbaarheid van de kavels, de selectieprocedure, het tijdschema en ook de toe te passen selectiecriteria.

Door de voorzieningenrechter is vastgesteld dat gemeente Nieuwegein niet op deze manier heeft gehandeld. Zij heeft een onderhandse overeenkomst gesloten met Shell. Dit terwijl zij redelijkerwijs kon verwachten dat in ieder geval een lokale ondernemer ook interesse had om net als Shell Nederland een benzinestation te exploiteren. De gemeente Nieuwegein zette met haar handelwijze de lokale ondernemer ten onterechte buitenspel.

Reactie ondernemer
Het recht ‘heeft gezegevierd’, vindt hij, maar de vrees bestaat bij de lokale ondernemer dat de gemeente Nieuwegein hem ook na de uitspraak van de voorzieningenrechter niet dezelfde kansen zal bieden als de multinational Shell. De gemeente Nieuwegein en Shell Nederland lijken uit te zijn op langdurige en kostbare juridische procedures. Iedere vorm van bemiddeling is tot nu toe zonder motivering afgewezen.

De lokale ondernemer is strijdlustig en zal aandringen op een onafhankelijk integriteitsonderzoek. Volgens de lokale ondernemer moet voorkomen worden dat ook andere kleine lokale ondernemers het nakijken hebben en grote multinationals ten onrechte worden voorgetrokken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk