Ondanks afname Nieuwegein in top-5 meeste rokers van de provincie

Het aantal rokers in de regio Utrecht is in de periode 2012-2016 opnieuw afgenomen. Deze cijfers sluiten aan bij de landelijke dalende trend van het aantal rokers in Nederland. Dit blijkt uit de gezamenlijke gezondheidsmonitor 2016 van alle GGD’en, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bijna een half miljoen Nederlanders van 19 jaar en ouder deden mee aan het vragenlijstonderzoek waarvan ruim 38.000 inwoners uit de regio Utrecht.

Landelijk is voor volwassenen in de leeftijdscategorie van 19 tot 65 jaar een afname te zien in het aantal rokers. Waar in 1989 nog 38% van de Nederlanders rookten, was dat in 2016 nog 23%. In de regio Utrecht is over de afgelopen jaren een vergelijkbare afnemende trend te zien. Opvallend hierbij is dat in de regio Utrecht minder gerookt wordt, vergeleken met de rest van Nederland. In 2012 rookten nog 23% van de inwoners van regio Utrecht, in 2016 was dit 21%. Een mogelijke verklaring hiervoor is het opleidingsniveau. Inwoners in de regio Utrecht zijn gemiddeld hoger opgeleid. Meerdere studies tonen aan dat hoger opgeleiden gemiddeld een betere gezondheid hebben.

Hoe zit het met de cijfers in Nieuwegein
Uit het onderzoek blijkt dat in Nieuwegein 22% van de inwoners rookt in de leeftijdscategorie 19-65 jaar. Hiermee staat Nieuwegein wel in de top-5 waar het meest wordt gerookt in de provincie Utrecht. Voor de 65-plussers die roken is het percentage 13%. Ook hiervoor geldt een top-5 plaats.

Regionale aanpak
In de afgelopen jaren zijn zowel landelijk als regionaal effectieve beleidsmaatregelen genomen om het roken te ontmoedigen. Er is een rookverbod in openbare ruimtes, werkplekken en horeca, de tabaksprijs is verhoogd, verpakkingen van sigaretten zijn onaantrekkelijk gemaakt én er is een verbod op reclame en sponsoring van tabak.

Naast deze landelijke maatregelen zijn ook op lokaal niveau door gemeenten en GGD programma’s ingezet om een rookverslaving te voorkomen. Zo helpt GGD regio Utrecht vanuit het project Gezonde School, scholen bij het maken van een anti-rookbeleid en een rookvrij schoolplein. Ook bij het programma ‘Een rookvrije generatie’ werken GGD en gemeenten samen om kinderen vrij van rook te laten opgroeien.

Verder start in oktober de jaarlijks terugkerende campagne ‘Stoptober, 28 dagen niet roken!’. Het doel is om rokers te stimuleren 28 dagen te stoppen met roken en daarvoor massale steun te organiseren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk